Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

Forfattere

  • Anne Marit Bygdnes Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune, Helse- og omsorgsavdeling
  • Thomas Gressnes Høgskolen i Harstad, Økonomi og samfunnsfag

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2224

Emneord (Nøkkelord):

Psykisk utviklingshemning, Down syndrom, Aldring, Adaptiv atferd

Sammendrag

Bakgrunn: Stadig flere personer med utviklingshemning oppnår høg alder. Endring i adaptiv atferd kan være et tidlig tegn på aldersrelaterte lideleser som Alzheimers sykdom. Studien belyser om screeningsinstrumentet ABDQ kan benyttes av omsorgspersoner for å avdekke endring i adaptiv atferd.

Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ. 

Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd.

Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Anne Marit Bygdnes, Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune, Helse- og omsorgsavdeling

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

30.01.2012

Hvordan referere

Bygdnes, A. M., & Gressnes, T. (2012). Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(2), 16–28. https://doi.org/10.7557/14.2224

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler