En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

Forfattere

  • Hanne Søberg Finbråten Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse
  • Kjell Sverre Pettersen Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2332

Emneord (Nøkkelord):

Health literacy, helsefremmende allmenndannelse, helsesøstre, helsekommunikasjon

Sammendrag

Bakgrunn Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse.

Hensikt Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), interactive HL (IHL) og critical HL (CHL).

Metode Et spørreskjema bestod av Likert-skalerte holdningsutsagn (fra 1 = sterkt uenig, til 5 = sterkt enig) som reflekterte FHL, IHL og CHL. Totalt N = 515 responderte. Faktor- og reliabilitetsanalyser etablerte konstrukter av utsagnsindikatorene som gjenspeilte FHL, IHL og CHL. Konstruktscorene ble sammenlignet.

Resultater Score på CHL var lavere enn på FHL og IHL. Enkelte nøkkelindikatorer i de tre konstruktene oppnådde lave score.

Konklusjon Brukernes HL-nivå bør tas i betraktning under helsekommunikasjon med helsesøstre.

Forfatterbiografi

Hanne Søberg Finbråten, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

2012-06-22

Hvordan referere

Finbråten, H. S., & Pettersen, K. S. (2012). En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 63–77. https://doi.org/10.7557/14.2332

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler