Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier

  • Margareth Gauslaa Haukom Haraldsplass diakonale høgskole
  • Karen Louise Pedersen Haraldsplass diakonale høgskole
  • Nina Jenny Tresvik Monstad Haraldsplass diakonale høgskole
  • Laila Storesund Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen
Emneord (Nøkkelord): Samarbeid, ansvar, teamarbeid, læring, kliniske studier

Sammendrag

Artikkelen omhandler erfaringer fra et prosjekt der sykepleiestudenter overtar ansvaret for sengeposter i somatisk sykehus i slutten av andre studieår ved bachelor i sykepleie. Studentene har gjennom flere år evaluert prosjektet svært godt. I artikkelen ønsker vi å løfte frem studentenes erfaringer med samarbeid i praksisfellesskap, og slik formidle kunnskap om kliniske praksisstudier.

 

Studien har en kvalitativ tilnærming og er basert på åpne spørsmål i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på studenters samarbeidserfaringer. Resultater fra studien viser at å få ansvar i kliniske studier bidrar til at studentene må samarbeide med hverandre. Samarbeidet fører videre til at de deler kunnskaper og erfaringer med hverandre. Denne gjensidige avhengigheten av hverandre i teamet på sengeposten bidrar til at studenten blir tryggere i sykepleierrollen. Å få ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier bidrar til samarbeid, trygghet og identitet, noe som er viktig for utvikling av sykepleiestudenten som fagperson, viser studien.

Forfatterbiografi

Margareth Gauslaa Haukom, Haraldsplass diakonale høgskole
Hovedredaktør
Publisert
2012-06-25
Hvordan referere
Haukom, M. G., Pedersen, K. L., Monstad, N. J. T., & Storesund, L. (2012). Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 116-125. https://doi.org/10.7557/14.2336
Seksjon
Utviklingsarbeider i helsefagene