Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier

Forfattere

  • Margareth Gauslaa Haukom Haraldsplass diakonale høgskole
  • Karen Louise Pedersen Haraldsplass diakonale høgskole
  • Nina Jenny Tresvik Monstad Haraldsplass diakonale høgskole
  • Laila Storesund Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2336

Emneord (Nøkkelord):

Samarbeid, ansvar, teamarbeid, læring, kliniske studier

Sammendrag

Artikkelen omhandler erfaringer fra et prosjekt der sykepleiestudenter overtar ansvaret for sengeposter i somatisk sykehus i slutten av andre studieår ved bachelor i sykepleie. Studentene har gjennom flere år evaluert prosjektet svært godt. I artikkelen ønsker vi å løfte frem studentenes erfaringer med samarbeid i praksisfellesskap, og slik formidle kunnskap om kliniske praksisstudier.

 

Studien har en kvalitativ tilnærming og er basert på åpne spørsmål i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på studenters samarbeidserfaringer. Resultater fra studien viser at å få ansvar i kliniske studier bidrar til at studentene må samarbeide med hverandre. Samarbeidet fører videre til at de deler kunnskaper og erfaringer med hverandre. Denne gjensidige avhengigheten av hverandre i teamet på sengeposten bidrar til at studenten blir tryggere i sykepleierrollen. Å få ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier bidrar til samarbeid, trygghet og identitet, noe som er viktig for utvikling av sykepleiestudenten som fagperson, viser studien.

Forfatterbiografi

Margareth Gauslaa Haukom, Haraldsplass diakonale høgskole

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

2012-06-25

Hvordan referere

Haukom, M. G., Pedersen, K. L., Monstad, N. J. T., & Storesund, L. (2012). Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 116–125. https://doi.org/10.7557/14.2336

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene