Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt

  • Sigrunn Drageset Institutt for videreutdanning Avdeling for Helse og Sosialfag Høgskolen i Bergen
  • Sidsel Ellingsen Haraldsplass diakonale høgskole
Emneord (Nøkkelord): Helseforskning, vitenskapsteoretiske perspektiv, kvantitativ design, kvantitativ metode

Sammendrag

Denne artikkelen gir en kort oversikt over ulike kvantitativ perspektiver, design, metoder og begreper som er relevant i helseforskning. Grunnleggende metodekunnskap er nødvendig både for å kunne forstå, vurdere nytten av og kunne anvende forskningsresultater i praksis.

Forfatterbiografier

Sigrunn Drageset, Institutt for videreutdanning Avdeling for Helse og Sosialfag Høgskolen i Bergen

Høgskolelektor og anestesisykepleier

Sidsel Ellingsen, Haraldsplass diakonale høgskole

Stipendiat og førstelektor

Publisert
2009-02-01
Hvordan referere
DragesetS., & EllingsenS. (2009). Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 100-113. https://doi.org/10.7557/14.244
Seksjon
Utviklingsarbeider i helsefagene