Studenters deltakelse i kunnskapsbasert fagutvikling. Pilotprosjekt i steril-assistanse ved videreutdanning i operasjonssykepleie

Forfattere

  • Unni Igesund Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.3778

Emneord (Nøkkelord):

Utviklingsarbeid, erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert kunnskap, funksjonsdyktighet

Sammendrag

Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan studenter under videreutdanning i operasjonssykepleie kan utvikle funksjonsdyktighet i praksis gjennom deltakelse i fagutviklingsprosjekt hvor de arbeider kunnskapsbasert. En studentevaluering, ved bruk av spørreskjema og studiedialog med studentene, ble gjort ved avslutning av prosjektet. Evalueringen ble beskrevet ved hjelp av deskriptiv statistikk og tematisk analyse. Studentene fikk mulighet til å arbeide kunnskapsbasert og finne svar på en aktuell problemstilling i praksis, og bidra til å utvikle eget fagområde. Funnene fra studentevalueringen blir presentert og diskutert med hensyn til sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurdering relatert til J.Biggs modell. Bruk av fagutviklingsprosjekter i utdanningen kan bidra til å utvikle viktig kompetanse, og konstruktivt samarbeid mellom utdanning og klinisk praksis. Dette vil kunne styrke kvaliteten og innfri krav og forventninger til begge institusjonene.

Forfatterbiografi

Unni Igesund, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet

universitetslektor, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet, Institutt for Helse og Omsorgsfag

Nedlastinger

Publisert

2016-06-23

Hvordan referere

Igesund, U. (2016). Studenters deltakelse i kunnskapsbasert fagutvikling. Pilotprosjekt i steril-assistanse ved videreutdanning i operasjonssykepleie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 12(1), 115–128. https://doi.org/10.7557/14.3778

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene