Vol 12, Nr 1 (2016)

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Ett tilbakeblikk
Inger Lise Wang
PDF
1

Fagfellevurderte artikler

Ann-Kjærsti Svalheim, Anne Kjersti Myhrene Steffenak
PDF
2–18
Kari Westad Hauge, Ole David Brask, Liv Bachmann, Inger Elisabeth Bergum, Wenche Mongstad Heggdal, Hans Inderhaug, Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes
PDF
19–33
Anne-Grethe Halding, Aud Berit Fossøy, Christian Moltu, Ellen Karine Grov
PDF
34–48
Linda Rykkje
PDF
49–63
Bjørg Christiansen, Ida Torunn Bjørk
PDF
64–76

Fagfellevurderte essays

Wenche Sortvik, Jeanne Boge, Staf Callewaert, Karin Anna Petersen
PDF
77–92
Else Marie Lid, Kari Kvigne, Per Kristian Roghell
PDF
93–105
Wigdis Sæther, Jan Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet
PDF
106–114

Utviklingsarbeider i helsefagene

Unni Igesund
PDF
115–128