Mellom tro og tvil. Praktisk kunnskap i psykisk helsevern av Ruth H. Olsen

  • Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole
Publisert
2019-06-15
Hvordan referere
Jakobsen, R. (2019). Mellom tro og tvil. Praktisk kunnskap i psykisk helsevern av Ruth H. Olsen. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 15(1), 2. https://doi.org/10.7557/14.4845