Vol 15, Nr 1 (2019)

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

Innholdsfortegnelse

Fagfellevurderte artikler

Linda Herigstad, Kari Glavin
PDF
Catherina Øverås Totcheva, Janikke Solstad Vedeler, Åshild Slettebø
PDF
Bente Nordtug, Karin Torvik, Jorunn Bjerkan, Nanna Hellesø, Hildfrid Vikkelsmo Brataas
PDF
Cathrine Ask, Marte Hanche-Olsen, Marit Følsvik Svindseth
PDF