Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem

En kritisk etnografisk studie

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5199

Emneord (Nøkkelord):

learning community, co-creation, nursing students, boundary-crossing, læringsfelleskap, samskaping, sykepleierstudenter, grensekryssing

Sammendrag

Cultivation and co-creation of education between academy and nursing home - a critical ethnography study   Collaboration between academy and practice in education is emphasized. In this study, we explored and described boundary-crossing spaces, when co-creating an adjusted educational program for nursing students in a nursing home in Norway. Our aim was to explore how to learn person-centered dementia care through the participants in a learning community. A critical ethnographic approach and method with observations, field n otes, minutes of board, spontaneous meetings, and focus groups particularly with the students were used. Data were analyzed with six-step thematic analysis by Braun and Clarke. There were two main themes: 1) Creating a room for learning communities and 2) The room of the cultivation and border-crossing in learning communities. We further suggest, learning communities’ co-creation in elderly care, might potentiate innovative research and development methods for the future.

Forfatterbiografier

Gunilla Kulla, Nord universitet

Førsteamanuensis, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Åshild Slettebø, Universitetet i Agder

Professor i helsefag, Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Referanser

Akkerman, S. & Bakker, A. (2011). Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of Educational Research, 81(2), 132-169. https://doi.org/10.3102/0034654311404435

Allen-Meares, P. (2008). Schools of Social Work Contribution to Community Partnerships: The Renewal of the Social Compact in Higher Education. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 18(2), 79-100. https://doi.org/10.1080/10911350802317194

Alvsvåg, H. (2009). Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt. Sykepleien forskning, (3), 216-220.

Alvsvåg, H. (2010). På sporet av et dannet helsevesen : om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet. Oslo: Akribe.

Anvik, C., Vedeler, J. S., Wegener, C., Slettebø, Å. & Ødegård, A. (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning, 32(2), 122-134. https://doi.org/10.1108/jwl-09-2019-0112

Aristoteles. (1996). Etikk : et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt "Den nikomakiske etikk" (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brynildsen, G., Bjørk, I. T., Berntsen, K. & Hestetun, M. (2014). Improving the quality of nursing students' clinical placements in nursing homes: An evaluation study. Nurse Education in Practice, 14(6), 722-728. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2014.09.004

Christiansen, B., Heggen, K. & Karseth, B. (2004). Klinikk og akademia : reformer, rammer og roller i sykepleierutdanning. Oslo: Universitetsforl.

Cook, J. R. & Nation, M. (2016). Community engagement: Universities' roles in building communities and strengthening democracy. Community Development, 47(5), 718-731. https://doi.org/10.1080/15575330.2016.1226912

Gjerris, M. (2018, 23. mai). De studerende på universitetet er blevet konkurrencestatens små soldater. Hentet fra https://www.kristeligt-dagblad.dk/kommentar/de-studerende-paa-universitetet-er-blevet-til-konkurrencestatens-smaa-soldater

Husebø, A. M. L., Storm, M., Våga, B. B., Rosenberg, A. & Akerjordet, K. (2018). Status of knowledge on student‐learning environments in nursing homes: A mixed‐method systematic review. I(bd. 27, s. e1344-e1359). https://doi.org/10.1111/jocn.14299

Kemp, P. (1992). Lévinas: en introduktion [Lévinas: An introduction]. Göteborg, Sweden: Daidalos AB.

Kitwood, T. (1997). Dementia reconsidered : the person comes first. Buckingham: Open University Press.

Kitwood, T. & Bredin, K. (1992). Towards a theory of dementia care: personhood and well-being. Ageing & Society, 12(3), 269-287. https://doi.org/10.1017/S0144686X0000502X

Kulla, G. & Slettebø, Å. (2019). Nursing Students' Experience of Person-Centered Dementia Care in Nursing Home Setting - An Innovative Learning Approach? [Upublisert]. Nord universitet.

Kunnskapsdepartementet. (2009 ). Læreren – rollen og utdanningen (Meld. St. 11 (2008-2009)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/

Lauckner, H. M., Nickerson Rak, C., Hickey, E. M., Isenor, J. E. & Godden-Webster, A. L. (2018). Interprofessional and collaborative care planning activities for students and staff within an academic nursing home. Journal of Interprofessional Education & Practice, 13, 1-4. https://doi.org/10.1016/j.xjep.2018.07.005

Liedman, S.-E. (2013). Farbror lagom och universitetet. I M. Ericson & S. Larsson (Red.), Vågar du sticka ut hakan? Texter om strukturellt betingad feghet inom kultur och utbildning (s. 58-65). Nationella Dramaturgiatet.

Løgstrup, K. E. (1956). Den etiske fordring. Copenhagen: Gyldendal.

MacIntyre, A. (1994). After virtue: a study in moral theory (2. utg.). London: Duckworth.

Madison, D. S. (2005). Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance. Thousand Oaks, California. https://doi.org/10.4135/9781452233826

Martinsen, K. (2018). Bevegelig berørt. Bergen: Fagbokforl.

Nåden, D. (1999). Når sykepleie er kunstutøvelse : en undersøkelse av noen nødvendige forutsetninger for sykepleie som kunst. Oslo: Universitetsforl.

Røiseland, A. & Lo, C. (2019). Samskaping – nyttig begrep for norske forskere og praktikere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 35(1), 51-58. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-03 E

Savan, B., Flicker, S., Kolenda, B. & Mildenberger, M. (2009). How to facilitate (or discourage) community-based research: recommendations based on a Canadian survey. Local Environment, 14(8), 783-796. https://doi.org/10.1080/13549830903102177

Spradley, J. P. (1979). The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Strier, R. (2011). The construction of university-community partnerships: entangled perspectives. The International Journal of Higher Education Research, 62(1), 81-97. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9367-x

Wegener, C. (2019). "Selvom det ikke er nyt, så er det alligevel heller ikke det samme" ["Although it is not new, it is not the same either"]. I J. Sprogøe, H. M. Davidsen & J. Boelsmand (Red.), Begripe og gøre - innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv (s. 297-313). Fredriksberg C: Frydenlund Academic.

Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction. Hentet 02.10.2019 fra https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/11736/A%20brief%20introduction%20to%20CoP.pdf

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Jama, 310(20), 2191-2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Nedlastinger

Publisert

2020-12-21

Hvordan referere

Kulla, G., & Slettebø, Åshild. (2020). Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem: En kritisk etnografisk studie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 16(2). https://doi.org/10.7557/14.5199

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler

Funding data