Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem

En kritisk etnografisk studie

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5199

Emneord (Nøkkelord):

learning community, co-creation, nursing students, boundary-crossing, læringsfelleskap, samskaping, sykepleierstudenter, grensekryssing

Sammendrag

Cultivation and co-creation of education between academy and nursing home - a critical ethnography study   Collaboration between academy and practice in education is emphasized. In this study, we explored and described boundary-crossing spaces, when co-creating an adjusted educational program for nursing students in a nursing home in Norway. Our aim was to explore how to learn person-centered dementia care through the participants in a learning community. A critical ethnographic approach and method with observations, field n otes, minutes of board, spontaneous meetings, and focus groups particularly with the students were used. Data were analyzed with six-step thematic analysis by Braun and Clarke. There were two main themes: 1) Creating a room for learning communities and 2) The room of the cultivation and border-crossing in learning communities. We further suggest, learning communities’ co-creation in elderly care, might potentiate innovative research and development methods for the future.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Gunilla Kulla, Nord universitet

Førsteamanuensis, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Åshild Slettebø, Universitetet i Agder

Professor i helsefag, Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Referanser

Akkerman, S. & Bakker, A. (2011). Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of Educational Research, 81(2), 132-169. https://doi.org/10.3102/0034654311404435

Allen-Meares, P. (2008). Schools of Social Work Contribution to Community Partnerships: The Renewal of the Social Compact in Higher Education. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 18(2), 79-100. https://doi.org/10.1080/10911350802317194

Alvsvåg, H. (2009). Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt. Sykepleien forskning, (3), 216-220.

Alvsvåg, H. (2010). På sporet av et dannet helsevesen : om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet. Oslo: Akribe.

Anvik, C., Vedeler, J. S., Wegener, C., Slettebø, Å. & Ødegård, A. (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning, 32(2), 122-134. https://doi.org/10.1108/jwl-09-2019-0112

Aristoteles. (1996). Etikk : et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt "Den nikomakiske etikk" (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brynildsen, G., Bjørk, I. T., Berntsen, K. & Hestetun, M. (2014). Improving the quality of nursing students' clinical placements in nursing homes: An evaluation study. Nurse Education in Practice, 14(6), 722-728. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2014.09.004

Christiansen, B., Heggen, K. & Karseth, B. (2004). Klinikk og akademia : reformer, rammer og roller i sykepleierutdanning. Oslo: Universitetsforl.

Cook, J. R. & Nation, M. (2016). Community engagement: Universities' roles in building communities and strengthening democracy. Community Development, 47(5), 718-731. https://doi.org/10.1080/15575330.2016.1226912

Gjerris, M. (2018, 23. mai). De studerende på universitetet er blevet konkurrencestatens små soldater. Hentet fra https://www.kristeligt-dagblad.dk/kommentar/de-studerende-paa-universitetet-er-blevet-til-konkurrencestatens-smaa-soldater

Husebø, A. M. L., Storm, M., Våga, B. B., Rosenberg, A. & Akerjordet, K. (2018). Status of knowledge on student‐learning environments in nursing homes: A mixed‐method systematic review. I(bd. 27, s. e1344-e1359). https://doi.org/10.1111/jocn.14299

Kemp, P. (1992). Lévinas: en introduktion [Lévinas: An introduction]. Göteborg, Sweden: Daidalos AB.

Kitwood, T. (1997). Dementia reconsidered : the person comes first. Buckingham: Open University Press.

Kitwood, T. & Bredin, K. (1992). Towards a theory of dementia care: personhood and well-being. Ageing & Society, 12(3), 269-287. https://doi.org/10.1017/S0144686X0000502X

Kulla, G. & Slettebø, Å. (2019). Nursing Students' Experience of Person-Centered Dementia Care in Nursing Home Setting - An Innovative Learning Approach? [Upublisert]. Nord universitet.

Kunnskapsdepartementet. (2009 ). Læreren – rollen og utdanningen (Meld. St. 11 (2008-2009)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/

Lauckner, H. M., Nickerson Rak, C., Hickey, E. M., Isenor, J. E. & Godden-Webster, A. L. (2018). Interprofessional and collaborative care planning activities for students and staff within an academic nursing home. Journal of Interprofessional Education & Practice, 13, 1-4. https://doi.org/10.1016/j.xjep.2018.07.005

Liedman, S.-E. (2013). Farbror lagom och universitetet. I M. Ericson & S. Larsson (Red.), Vågar du sticka ut hakan? Texter om strukturellt betingad feghet inom kultur och utbildning (s. 58-65). Nationella Dramaturgiatet.

Løgstrup, K. E. (1956). Den etiske fordring. Copenhagen: Gyldendal.

MacIntyre, A. (1994). After virtue: a study in moral theory (2. utg.). London: Duckworth.

Madison, D. S. (2005). Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance. Thousand Oaks, California. https://doi.org/10.4135/9781452233826

Martinsen, K. (2018). Bevegelig berørt. Bergen: Fagbokforl.

Nåden, D. (1999). Når sykepleie er kunstutøvelse : en undersøkelse av noen nødvendige forutsetninger for sykepleie som kunst. Oslo: Universitetsforl.

Røiseland, A. & Lo, C. (2019). Samskaping – nyttig begrep for norske forskere og praktikere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 35(1), 51-58. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-03 E

Savan, B., Flicker, S., Kolenda, B. & Mildenberger, M. (2009). How to facilitate (or discourage) community-based research: recommendations based on a Canadian survey. Local Environment, 14(8), 783-796. https://doi.org/10.1080/13549830903102177

Spradley, J. P. (1979). The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Strier, R. (2011). The construction of university-community partnerships: entangled perspectives. The International Journal of Higher Education Research, 62(1), 81-97. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9367-x

Wegener, C. (2019). "Selvom det ikke er nyt, så er det alligevel heller ikke det samme" ["Although it is not new, it is not the same either"]. I J. Sprogøe, H. M. Davidsen & J. Boelsmand (Red.), Begripe og gøre - innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv (s. 297-313). Fredriksberg C: Frydenlund Academic.

Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction. Hentet 02.10.2019 fra https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/11736/A%20brief%20introduction%20to%20CoP.pdf

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Jama, 310(20), 2191-2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Nedlastinger

Publisert

21.12.2020

Hvordan referere

Kulla, G., & Slettebø, Åshild. (2020). Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem: En kritisk etnografisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 16(2). https://doi.org/10.7557/14.5199

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler

Funding data

Mest leste artikler av samme forfatter(e)