HPV-positive hode- og halskreftpasienters erfaringer med endret kropp, intimitet og seksualitet

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5813

Emneord (Nøkkelord):

Kreftsykepleie, mestring, intimitet, HPV, stigma

Sammendrag

Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan pasienter med Human papilloma virus (HPV)-positiv hode- halskreft lever med behandling og strålingsinduserte bivirkninger. Vi undersøkte hvordan behandlingen påvirker pasientenes erfaringer i tilknytning til intimitet, seksualitet på grunn av HPV-indusert diagnose. Denne kvalitative studien ble utført ved hjelp av halvstrukturerte dybdeintervjuer og tematisk analyse. Elleve pasienter ble inkludert, ett år eller mer etter å ha fullført strålebehandling. Funnene i studien deles inn i tre hovedtemaer; 1) Å få hode- og halskreft oppleves – ‘som et eksistensielt jordskjelv’ 2) Endringer knyttet til kropp, intimitet og seksualitet, og 3) Betydningen av å ha en HPV positiv diagnose.

Kreftsykepleiere og annet helsepersonell må gi bedre informasjon om HPV og oppmuntre pasienter til å ta opp spørsmål om intimitet og seksualitet. Ved å erkjenne behovet for informasjon, kan vi bedre støtte pasientene med å mestre endringer etter kreftbehandling.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Jonas Debesay, OsloMet

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Førsteamanuensis

Line Nordtvedt, OsloMet

Førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Referanser

Astrup, G. L., Rustøen, T., Hofsø, K., Gran, J. M., & Bjordal, K. (2017). Symptom burden and patient characteristics: Association with quality of life in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy. Head Neck, 39(10), 2114-2126. https://doi.org/10.1002/hed.24875

Björklund, M., Sarvimäki, A., & Berg, A. (2008). Health promotion and empowerment from the perspective of individuals living with head and neck cancer. Eur J Oncol Nurs, 12(1), 26-34. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2007.09.003

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Callaway, C. (2011). Rethinking the head and neck cancer population: the human papillomavirus association. Clin J Oncol Nurs, 15(2), 165-170. https://doi.org/10.1188/11.CJON.165-170

Calver, L., Tickle, A., Biswas, S., & Moghaddam, N. (2019). How patients adjust psychologically to the experience of head and neck cancer: A grounded theory. Eur J Cancer Care (Engl), 28(4), e13068-n/a. https://doi.org/10.1111/ecc.13068

Charalambous, A. (2014). Hermeneutic phenomenological interpretations of patients with head and neck neoplasm experiences living with radiation-induced xerostomia: The price to pay? Eur J Oncol Nurs, 18(5), 512-520. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.04.007

Crowder, S. L., Douglas, K. G., Yanina Pepino, M., Sarma, K. P., & Arthur, A. E. (2018). Nutrition impact symptoms and associated outcomes in post-chemoradiotherapy head and neck cancer survivors: a systematic review. J Cancer Surviv,12(4), 479-494. https://doi.org/10.1007/s11764-018-0687-7

Devins, G. M., Wong, J. C., Payne, A. Y. M., Lebel, S., Lee, R. N. F., Mah, K., Rodin, G. (2015). Distancing, self‐esteem, and subjective well‐being in head and neck cancer. Psychooncology, 24(11), 1506-1513. https://doi.org/10.1002/pon.3760

Dunne, S., Coffey, L., Sharp, L., Timmons, A., Desmond, D., Gooberman‐Hill, R., . . . Gallagher, P. (2018). Barriers to active self‐management following treatment for head and neck cancer: Survivors' perspectives. Psychooncology, 27(10), 2382-2388. https://doi.org/10.1002/pon.4835

Einarsson, S., Laurell, G., & Tiblom Ehrsson, Y. (2019). Experiences and coping strategies related to food and eating up to two years after the termination of treatment in patients with head and neck cancer. Eur J Cancer Care (Engl), 28(2), e12964-n/a. https://doi.org/10.1111/ecc.12964

Guo, T., Goldenberg, D., & Fakhry, C. (2017). AHNS series: Do you know your guidelines? Management of head and neck cancer in the era of human papillomavirus: Educating our patients on human papillomavirus. Head Neck, 39(5), 833-839. https://doi.org/10.1002/hed.24693

Helsedirektoratet. (2020). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft. (IS-2907). Oslo Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hode-hals-kreft-handlingsprogram

Helse- og omsorgsdepartementet. (2018). Leve med kreft, Nasjonal kreftstrategi 2018-2022. Oslo Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/266bf1eec38940888a589ec86d79da20/regjeringens_kreftstrategi_180418.pdf

Hoole, J., Mitchell, D. A., Smith, A. B., & Kanatas, A. (2018). Mitchell–Hoole–Kanatas (MHK) questionnaire: the first to measure patient-reported outcomes relating to problems with intimacy after diagnosis and treatment of head and neck cancer. Br J Oral Maxillofac Surg, 56(10), 910-917. https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2018.11.005

Inglehart, R. C., Taberna, M., Pickard, R. K. L., Hoff, M., Fakhry, C., Ozer, E., Gillison, M. L. (2016). HPV knowledge gaps and information seeking by oral cancer patients. Oral Oncol, 63, 23-29. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2016.10.021

Jackson, S. E., Wardle, J., Steptoe, A., & Fisher, A. (2016). Sexuality after a cancer diagnosis: A population-based study: Sexuality After a Cancer Diagnosis. Cancer, 122(24), 3883-3891. https://doi.org/10.1002/cncr.30263

Katz, A. (2017). Human papillomavirus-related oral cancers: the nurse's role in mitigating stigma and dispelling myths. The American journal of nursing, 117(1), 34.

Kreftregisteret. (2018, 2019.10). Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Cancer in Norway 2018. Hentet fra https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2018/cin2018_and_special_issue.pdf

Low, C., Fullarton, M., Parkinson, E., O’Brien, K., Jackson, S. R., Lowe, D., & Rogers, S. N. (2009). Issues of intimacy and sexual dysfunction following major head and neck cancer treatment. Oral Oncol, 45(10), 898-903. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2009.03.014

Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning : en innføring (3. utg. ed.). Oslo: Universitetsforlaget

Marur, S., D'Souza, G., Westra, W. H., & Forastiere, A. A. (2010). HPV-associated head and neck cancer: a virus-related cancer epidemic. Lancet Oncol, 11(8), 781-789. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(10)70017-6

McLaughlin, L. (2013). Taste dysfunction in head and neck cancer survivors. Oncol Nurs Forum, 40(1), E4-E13. https://doi.org/10.1188/13.ONF.E4-E13

McQuestion, M., Fitch, M., & Howell, D. (2011). The changed meaning of food: Physical, social and emotional loss for patients having received radiation treatment for head and neck cancer. Eur J Oncol Nurs, 15(2), 145-151. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2010.07.006

Mick, J., Hughes, M., & Cohen, M. Z. (2004, 2004/02//). Using the BETTER Model to assess sexuality. Clinical journal of oncology nursing, 8(1), 84-86. https://doi.org/10.1188/04.cjon.84-86

Reitan, A. M. (2010). Krise og mestring. In A. M. Reitan & T. K. Schjølberg (Eds.), Kreftsykepleie : pasient, utfordring, handling (3. utg. ed.). Oslo: Akribe.

Rogers, S. N., Hazeldine, P., O'Brien, K., Lowe, D., & Roe, B. (2015). How often do head and neck cancer patients raise concerns related to intimacy and sexuality in routine follow-up clinics? Eur Arch Otorhinolaryngol, 272(1), 207-217. https://doi.org/10.1007/s00405-014-2971-0

Semple, C. J., Dunwoody, L., George Kernohan, W., McCaughan, E., & Sullivan, K. (2008). Changes and challenges to patients' lifestyle patterns following treatment for head and neck cancer. J Adv Nurs, 63(1), 85-93. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04698.x

SweHNCR. (2020). The Swedish Head and Neck Cancer Register. https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/kvalitetsregister/presentation-in-english-swehncr.pdf

Nedlastinger

Publisert

29.10.2021

Hvordan referere

Hovland Zymarikopoulos, K. C., Debesay, J., & Nordtvedt, L. (2021). HPV-positive hode- og halskreftpasienters erfaringer med endret kropp, intimitet og seksualitet. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.5813

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler