Naturens trøst og trøstens natur

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6507

Emneord (Nøkkelord):

Trøst, Natur, Fortellinger, Fenomenologi

Sammendrag

Dette essayet er en undring om å finne trøst i naturen. Fortellinger brukes for å få frem ulike aspekter ved fenomenet trøst både i og utenfor naturen, slik vi kan møte det i sorg og annen lidelse. Hensikten er ikke å slå fast hvordan noe er, men å avdekke nye aspekter ved fenomenet. Tilnærmingen er fenomenologisk og følger en dansk livsfilosofisk tradisjon. Teksten er en ytre og indre vandring gjennom livserfaring, kunst, litteratur og poesi.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Rolf Thorsen, UiS, Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis,
Avdeling for omsorg og etikk

Referanser

Ahmadi, F. & Ahmadi, N. (2013). Nature as the Most Important Coping Strategy Among Cancer Patients: A Swedish Survey, J Relig Health (2015) 54:1177–1190 https://doi.org/10.1007/s10943-013-9810-2

Berg, K.M. (2021) Sorgens kapittel. Nrk Radio AudioPodkast. https://radio.nrk.no/podkast/mellom_oss/sesong/sorgens-kapittel

Bjorvand, H. & Lindeman, F. (2007). Våre arveord: Etymologisk ordbok. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Novus forlag.

Bokmålsordboka. Nynorskordboka. (2017). http://ordbok.uib.no

Borgen, T. (2022),Stavanger Aftenblad. Kunstanmeldelse: Hun behersker håndverket til fingerspissene. https://www.aftenbladet.no/kultur/i/rEbw60/vandrer-i-tekstilenes-hage

Caprona, Y. D. (2013). Norsk etymologisk ordbok. Kagge forlag.

Dagerman, S. (1952). Vårt behov av tröst. Nordsteds forlag.

Eriksen, C. & Foss Knudsen, S. (2020) Intervju med H. Montgomery. TV2. Derfor er trøst viktigere enn du tror. https://www.tv2.no/a/11757987/

Greve, A. (1998). Her: et bidrag til stedets filosofi. [Doktorgradsavhandling]. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø.

Halldén, G. (2011). Barndomens Skogar. Carlson Bokförlag.

Hellqvist, E. (1980). Svensk etymologisk ordbok. Liber Läromedel.

Katlev, J. (2000). Politikens etymologisk ordbog. Politikens forlag.

Kjær, T. A. & Martinsen, K. (2015). Ettertankens rom. I T.A. Kjær og K. Martinsen (Red.), Utenfor tellekantene. Essays om rom og rommelighet. Fagbokforlaget.

Kjærstad, J. (1993). Forføreren. Aschehoug.

Klette, T. (2007). Tid for trøst. En undersøkelse om sammenhenger mellom trøst og trygghet i to generasjoner. [Doktorgradsavhandling]. NOVA Rapport 17. Universitetet i Oslo.

Løgstrup, K.E. (1984) Ophav og omgivelse, Metafysik III, Gyldendal.

Martinsen, K. (2021). Langsomme pulsslag. Fagbokforlaget.

Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Fagbokforlaget.

Mattsson-Lidsle, B. & Lindström, U. (2001). Tröst - en begreppsanalys. Vård i Norden. PUBL. NO. 61 VOL. 21 NO. 3 PP 47–50

Møllehave, J. & Stanghelle, J. (1993) Til trøst. Ex Libris.

Nesse, Å-M. (1999). Dikt i samling. Samlagsantikvariatet.

Pahuus, M. (2011). Trøst og død. I K.M. Dalgaard og M. Hvid Jacobsen (Red), Humanistisk Palliation. Hans Reitzels forlag.

Roxberg, Å. (2005). Vårdande och icke-vårdande trøst. [Doktorgradsavhandling] Åbo akademis förlag, Åbo akademi..

Rødland, T. (2016) In the garden. Stavanger kunstmuseum.

Thorsen, R. (2011). Trygghet. I: N. J. Kristoffersen (Red.) Grunnleggende Sykepleie. Gyldendal Akademisk, s.105-132.

Thorsen, R. (2018). Å hvordan skal dette gå – en undring om bekymringens etikk. Tidsskrift for omsorgsforskning.3(4), s.233-240. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-03-05.

Torvund, H. (2002). Lars Hertervig. Blått sug. Wigestrand forlag.

Trangsrud, L. (2022). Hvilke roller kan friluftsliv spille i økologisk sorg. Harvest Magazine. https://www.harvestmagazine.no/artikkel/hvilke-roller-kan-friluftsliv-spille-i-okologisk-sorg

Tranströmer, T. (2011). Dikter och prosa 1954-2004. Bonnier.

Tuhus, R. Bruun Lorentsen, V., Winger, A., Steindal, S. (2021). Palliasjon og lindring - en begrepsbestemmelse ved hjelp av etymologiske ordbøker og offentlige dokumenter. Tidsskrift for omsorgsforskning. Årgang 7, nr. 3-2021, s. 1–18 https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-04

Woon, L.L. (2017). Stien tilbake til livet. Vigmostad & Bjørke.

Nedlastinger

Publisert

03.02.2023

Hvordan referere

Thorsen, R. (2023). Naturens trøst og trøstens natur . Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.6507

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte essays