Helsepersonells prevensjonsveiledning

en kvalitativ studie av unge kvinners erfaringer med prevensjonsveiledning og valg av prevensjonsmiddel

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6717

Emneord (Nøkkelord):

Kvalitativ metode, Veiledning, Prevensjonsmiddel, Uønsket graviditet, Beslutningsprosess, Kvinnehelse

Sammendrag

En stor andel unge kvinner i Norge bruker prevensjon og har oppsøkt helsepersonell for å få prevensjonsveiledning og resept på prevensjonsmidler. På tross av dette er det utført lite forskning i Norge som undersøker kvinners erfaringer med prevensjonsveiledning, og hva som påvirker deres valg av prevensjonsmiddel. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvilke erfaringer unge kvinner har med å motta prevensjonsveiledning hos helsepersonell, og hvilke faktorer som påvirker deres valg av prevensjonsmiddel. Studien har et kvalitativt design, og det ble utført ti individuelle intervjuer. Datamaterialet ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Dette resulterte i tre resultatkategorier; «Opplevelse av tilfredshet med prevensjonsveiledning», «Personlige preferanser påvirker valget» og «Sosial påvirkning og helsepersonells anbefalinger». Studien avdekket et forbedringspotensial ved prevensjonsveiledningen de unge kvinnene mottok hos helsepersonell. Ulike faktorer som påvirket kvinnenes valg ble belyst, noe som er relevant kunnskap for helsepersonell å inneha ved prevensjonsveiledning av unge kvinner.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Caroline Norheim Rosten, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Jordmor

Siri Dammen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

Jordmor

Ingvild Aune, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. UiT - Norges Arktiske universitet

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU/
Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT. MPH, Dosent,  Jordmor/Dosent II

Referanser

Anderson, N., Steinauer, J., Valente, T., Koblentz, J. & Dehlendorf, C. (2014). Women's social communication about IUDs: a qualitative analysis. Perspectives on sexual and reproductive health, 46(3), 141-148. https://doi.org/10.1363/46e1814 DOI: https://doi.org/10.1363/46e1814

Bitzer, J., Gemzell-Danielsson, K., Roumen, F., Marintcheva-Petrova, M., van Bakel, B. & Oddens, B. J. (2012). The CHOICE study: Effect of counselling on the selection of combined hormonal contraceptive methods in 11 countries. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 17(1), 65-78. https://doi.org/10.3109/13625187.2011.637586 DOI: https://doi.org/10.3109/13625187.2011.637586

Brault, M. A., Curry, L. A., Kershaw, T. S., Singh, K., Vash-Margita, A. & Camenga, D. R. (2021). Supporting Patient-centered Communication on Adolescent Sexual and Reproductive Health - Perspectives to Build an Appointment Planning Tool. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 34(5), 725-731. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2021.04.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpag.2021.04.009

Carbone, S. L., Guillen, M., Ramirez, J. J., Vargas, S. E., Lu, C. F., Getz, M. L., . . .Tong, I. (2020). ‘I feel like a person has a right to use a product to protect themselves…’: a qualitative study of the risk–benefit calculus on women’s contraceptive use and choice. Sexual Health, 17(3), 262-269. https://doi.org/10.1071/SH19197 DOI: https://doi.org/10.1071/SH19197

Charles, C., Gafni, A. & Whelan, T. (1997). Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (or it takes at least two to tango). Social science & medicine, 44(5), 681-692. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(96)00221-3 DOI: https://doi.org/10.1016/S0277-9536(96)00221-3

Chen, M., Lindley, A., Kimport, K. & Dehlendorf, C. (2019). An in-depth analysis of the use of shared decision making in contraceptive counseling. Contraception, 99(3), 187-191. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2018.11.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.contraception.2018.11.009

Cohen, R., Sheeder, J., Kane, M. & Teal, S. B. (2017). Factors associated with contraceptive method choice and initiation in adolescents and young women. Journal of Adolescent Health, 61(4), 454-460. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.04.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.04.008

Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches (4. utg.). SAGE Publications.

De nasjonale forskningsetiske komiteene. (2019, 14. november 2021). Generelle forskningsetiske retningslinjer. https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/generelle/

Dehlendorf, C., Fox, E., Sobel, L. & Borrero, S. (2016). Patient-Centered Contraceptive Counseling: Evidence to Inform Practice. Current Obstetrics and Gynecology Reports, 5(1), 55-63. https://doi.org/10.1007/s13669-016-0139-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s13669-016-0139-1

Dehlendorf, C., Grumbach, K., Schmittdiel, J. A. & Steinauer, J. (2017). Shared decision making in contraceptive counseling. Contraception, 95(5), 452-455. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2016.12.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.contraception.2016.12.010

Dehlendorf, C., Kimport, K., Levy, K. & Steinauer, J. (2014). A Qualitative Analysis of Approaches to Contraceptive Counseling. Perspect Sex Repro H, 46(4), 233-240. 10.1363/46e2114. https://doi.org/10.1363/46e2114 DOI: https://doi.org/10.1363/46e2114

Dehlendorf, C., Levy, K., Kelley, A., Grumbach, K. & Steinauer, J. (2013). Women's preferences for contraceptive counseling and decision making. Contraception, 88(2), 250-256. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2012.10.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.contraception.2012.10.012

Fox, E., Reyna, A., Malcolm, N. M., Rosmarin, R. B., Zapata, L. B., Frederiksen, B. N., . . .Dehlendorf, C. (2018). Client Preferences for Contraceptive Counseling: A Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine, 55(5), 691-702. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.06.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.06.006

Fulcher, K., Drabkin, M., Gibson, J., Francoeur, J., Eurchuk, A., Weaver, M., . . .Lachowsky, N. J. (2021). Contraceptive decision-making and priorities: What happens before patients see a healthcare provider. The Canadian Journal of Human Sexuality, 30(1), 56-64. https://doi.org/10.3138/cjhs.2020-0052 DOI: https://doi.org/10.3138/cjhs.2020-0052

Furu, K., Aares, E. B., Hjellvik, V. & Karlstad, Ø. (2021). Hormonal contraceptive use in Norway, 2006-2020, by contraceptive type, age and county: A nationwide register-based study. Norsk epidemiologi, 29(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4046 DOI: https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4046

Goldhammer, D. L., Fraser, C., Wigginton, B., Harris, M. L., Bateson, D., Loxton, D., . . .Lucke, J. C. (2017). What do young Australian women want (when talking to doctors about contraception)? BMC Family Practice, 18(1), 35-35. https://doi.org/10.1186/s12875-017-0616-2 DOI: https://doi.org/10.1186/s12875-017-0616-2

Grant, R. L., Paul, R., Zeal, C., Madden, T. & Politi, M. C. (2020). Decisional conflict associated with clinicians discouraging particular contraceptive methods. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 26(6), 1612-1619. https://doi.org/10.1111/jep.13364 DOI: https://doi.org/10.1111/jep.13364

Helse- og omsorgsdepartementet. (2020, juni 2022). Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd. https://www.regjeringen.no/contentassets/59df2395e37f473b93e2da02db01f69c/hod-handlingsplan.pdf

Helsedirektoratet. (2020, 12. januar 2022). Prevensjon: Helsestasjon for ungdom skal gi prevensjonsveiledning og sikre tilgjengelig og sikker prevensjon. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet. (2021, 23. desember 2021). Leger, helsesykepleiere og jordmødre kan rekvirere hormonell prevensjon til personer under 16 år. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/rekvirering-av-hormonell-prevensjon

Hirth, J. M., Dinehart, E. E., Lin, Y.-L., Kuo, Y.-F. & Patel, P. R. (2021). Reasons why young women in the United States choose their contraceptive method. Journal of Women's Health, 30(1), 64-72. https://doi.org/10.1089/jwh.2019.8182 DOI: https://doi.org/10.1089/jwh.2019.8182

Levy, K., Minnis, A. M., Lahiff, M., Schmittdiel, J. & Dehlendorf, C. (2015). Bringing patients' social context into the examination room: An investigation of the discussion of social influence during contraceptive counseling. Women's Health Issues, 25(1), 13-21. https://doi.org/10.1016/j.whi.2014.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.whi.2014.10.001

Lukasse, M., Baglo, M. C. G., Engdal, E., Lassemo, R. & Forsberg, K. E. (2021). Norwegian women's experiences and opinions on contraceptive counselling: A systematic textcondensation study. European Journal of Midwifery, 5(2), 4-8. https://doi.org/10.18332/ejm/132224 DOI: https://doi.org/10.18332/ejm/132224

Mahony, H., Spinner, C., Vamos, C. A. & Daley, E. M. (2021). Social Network Influences on Young Women's Choice to Use Long‐Acting Reversible Contraception: A Systematic Review. Journal of midwifery & women's health, 66(6), 758-771. https://doi.org/10.1111/jmwh.13280 DOI: https://doi.org/10.1111/jmwh.13280

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg.). Universitetsforlaget.

Marshall, C., Guendelman, S., Mauldon, J. & Nuru‐Jeter, A. (2016). Young women's contraceptive decision making: do preferences for contraceptive attributes align with method choice? Perspectives on sexual and reproductive health, 48(3), 119-127. https://doi.org/10.1363/48e10116 DOI: https://doi.org/10.1363/48e10116

Marshall, C., Kandahari, N. & Raine-Bennett, T. (2018). Exploring young women's decisional needs for contraceptive method choice: a qualitative study. Contraception, 97(3), 243-248. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.10.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.10.004

Meier, S., Sundstrom, B., Delay, C. & DeMaria, A. L. (2021). “Nobody’s ever told me that:” Women’s experiences with shared decision-making when accessing contraception. Health Communication, 36(2), 179-187. https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1669271 DOI: https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1669271

Melo, J. M. D., Peters, M. M. P. H., Teal, S. M. D. M. P. H. & Guiahi, M. M. D. M. (2015). Adolescent and Young Women's Contraceptive Decision-Making Processes: Choosing “The Best Method for Her”. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 28(4), 224-228. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2014.08.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpag.2014.08.001

Merki-Feld, G. S., Caetano, C., Porz, T. C. & Bitzer, J. (2018). Are there unmet needs in contraceptive counselling and choice? Findings of the European TANCO Study. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 23(3), 183-193. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1465546 DOI: https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1465546

Minnis, A. M., Mavedzenge, S. N., Luecke, E. & Dehlendorf, C. (2014). Provider Counseling to Young Women Seeking Family Planning Services. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 46(4), 223-231. https://doi.org/10.1363/46e1414 DOI: https://doi.org/10.1363/46e1414

Nappi, R. E., Vermuyten, N. & Bannemerschult, R. (2021). Missed opportunities in contraceptive counselling: findings from a European survey-based study with simulated patient consultation. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 27(2), 85-94. https://doi.org/10.1080/13625187.2021.2010040 DOI: https://doi.org/10.1080/13625187.2021.2010040

Oppelt, P. G., Baier, F., Fahlbusch, C., Heusinger, K., Hildebrandt, T., Breuel, C. & Dittrich, R. (2017). What do patients want to know about contraception and which method would they prefer? Archives of Gynecology and Obstetrics, 295(6), 1483-1491. https://doi.org/10.1007/s00404-017-4373-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s00404-017-4373-1

QSR International Pty Ltd. (2020) NVivo (versjon 1.0) [programvare]. QSR International Pty Ltd. https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home

Pasient- og brukerrettighetsloven. (2001). Lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63

Rubin, S. E., Felsher, M., Korich, F. & Jacobs, A. M. (2016). Urban adolescents' and young adults' decision-making process around selection of intrauterine contraception. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 29(3), 234-239. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2015.09.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpag.2015.09.001

Ræder, M. B., Johansen, M. & Offerdal, K. (2021, 11.11.21). Prevensjon. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/prevensjon/

Sangraula, M., Garbers, S., Garth, J., Shakibnia, E. B., Timmons, S. & Gold, M. A. (2017). Integrating long-acting reversible contraception services into New York City school-based health centers: quality improvement to ensure provision of youth-friendly services. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 30(3), 376-382. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2016.11.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpag.2016.11.004

Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental review, 28(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002

Sucato, G. S., Bhatt, S. K., Murray, P. J. & Ott, M. A. (2011). Transdermal contraception as a model for adolescent use of new methods. Journal of Adolescent Health, 49(4), 357-362. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.01.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.01.008

World Health Organization. (2014). Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services: Guidance and recommendations. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/102539/9789241506748_eng.pdf?sequence=1

Nedlastinger

Publisert

01.11.2023

Hvordan referere

Rosten, C. N., Dammen, S., & Aune, I. (2023). Helsepersonells prevensjonsveiledning : en kvalitativ studie av unge kvinners erfaringer med prevensjonsveiledning og valg av prevensjonsmiddel. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6717

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler