Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag?

Forfattere

  • Ragnhild Nilsen Universitetet i Tromsø Institutt for helse- og omsorgsfag

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.812

Emneord (Nøkkelord):

tverrprofesjonell, fag, fagområde, samhandling, ledelse

Sammendrag

Forfatteren viser til at WHO i en fersk rapport (2010) fremholder tverrprofesjonell utdanning og opplæring som et viktig grep for å endre et helsesystem i krise, samtidig som det skjer en utfasing av samarbeidslæring på tvers av profesjoner ved norske universitet og høgskoler. Med utgangspunkt i rammeplanenes Felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanningene diskuterer forfatteren om tverrprofesjonell samhandling blir sett på som et eget fag, en del av en faglig aktivitet, eller en separat funksjon. Og videre, om ikke helsefaglig ledelse og helsefaglig samhandling kan sees på som to sider av samme sak, og ikke to funksjoner som står i motsetning til hverandre.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Nilsen, R. (2010). Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 93–100. https://doi.org/10.7557/14.812

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene