Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie?

Forfattere

  • Liv-Helen Odland Profesjonshøgskolen Høgskolen i Bodø bachelorutdanningen i sykepleie

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.813

Emneord (Nøkkelord):

evidens, evidensbasert sykepleie, evidensbasert medisin, kunnskapshierarki, instrumentalistisk mistak, omveiene til evidens

Sammendrag

Artikkelen representerer en refleksjon over at NOKUT i forbindelse med revidering av akkreditering av studietilbudet ”Bachelorgradsstudium i sykepleie” ved Høgskolen i Bodø, hevder at fremtidige sykepleiere må kunne bidra til evidensbasert sykepleie. Det gjøres uten at det defineres nærmere hva de legger i dette, og hvilke metoder for å fremskaffe evidens de legger til grunn. Artikkelen løfter fram at dette synes problematisk så lenge evidensbasert sykepleie synes å være avledet av evidensbasert medisin, med de samme metoder og kriterier som ligger til grunn for denne. Evidensbasert medisin representerer en snever bruk av evidensbegrepet knyttet til naturvitenskapelig tenkning, og metoder som i stor grad ikke er hensiktsmessig for å belyse sykepleiefaglige problemstillinger. Eksempler kan være pasienters opplevelse av sykdom, om lidelse og livsmot. Det finnes andre metoder å fremskaffe evidens på enn randomiserte forsøk og hypotetisk-deduktiv metode.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Odland, L.-H. (2010). Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 101–114. https://doi.org/10.7557/14.813

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene