Søk


 
Utgave Tittel
 
Volum 8, nr 2 (2012) Treningsmotivasjon og fysisk aktivitet blant unge: Sammendrag  PDF
Camilla Arntsen, Therese Kobbeltvedt
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte Sammendrag  PDF
Anne Margrethe Ulleberg, Berit Johannesen
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning Sammendrag  PDF
Christine Tørris, Mette Kristin Rach, Line Margrethe Solhaug
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie Sammendrag  PDF
Elfrid Margrete Aarseth, Maria Stylianou Korsnes, Ingun Dina Ulstein, Inger-Marie Tjernæs, Bodil A. Mcpherson
 
1 - 4 av 4 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"