Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning

Forfattere

  • Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap
  • Mette Kristin Rach Bærum kommune
  • Line Margrethe Solhaug Bærum kommune

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.3488

Emneord (Nøkkelord):

healthy lifestyle, diet, physical activity, overweight, intellectual disability, applied behavioural analysis

Sammendrag

How to establish a healthy lifestyle in an overweight, inactive woman with an intellectual disability
Overweight and obesity are associated with increased health risks and shortened life span. The prevalence of overweight and obesity is increasing, and a higher prevalence of obesity has been observed in persons with intellectual disability than in the general population. In this study, we want to establish a healthy lifestyle with a healthy diet and increased physical activity in an obese, inactive women with intellectual disability. Using interventions based on applied behavioural analysis, the women have established new habits in terms of diet and increased physical activity. The number of hours with physical activity per week has doubled, and both weight and waist circumference decreased during the eight weeks of the study. She maintained her new healthy lifestyle, after the study. More research is needed in interventions that can help reduce obesity in persons with intellectual disability.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Christine Tørris, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap

Høgskolelektor
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Fakultet for helsefag,
Institutt for atferdsvitenskap

Mette Kristin Rach, Bærum kommune

Vernepleier,
Bærum kommune

Line Margrethe Solhaug, Bærum kommune

Vernepleier,
Bærum kommune

Nedlastinger

Publisert

17.06.2015

Hvordan referere

Tørris, C., Rach, M. K., & Solhaug, L. M. (2015). Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(1), 180–191. https://doi.org/10.7557/14.3488

Utgave

Seksjon

Utviklingsarbeider i helsefagene