Språkleg regionalisering på Røros og Tynset?

  • Unn Røyneland
Emneord (Nøkkelord): regionalisering, ungdom, standardisering, nivellering, urban jumping
Publisert
2019-04-04
Seksjon
Artikler om nummerets tema