Seks ungdommers talemål i nedre Melhus

  • Kari Anne Vold Ulset
Emneord (Nøkkelord): synkron variasjon, ungdom, endringsprosesser, region
Publisert
2019-04-05
Seksjon
Artikler om nummerets tema