'Personlegdomen' som bakgrunnsvariabel i sosioling­vistikken

  • Martin Skjekkeland
Emneord (Nøkkelord): ungdom, identitet, tilhøyrsle, urbanisering, topostatisk personlegdom, topodynamisk personlegdom
Publisert
2019-04-06
Seksjon
Artikler om nummerets tema