Beskrive, forklare eller forstå i sosiolingvistikken

  • Magnhild Selås
Emneord (Nøkkelord): sosiolingvistisk teori, språkendring, vitenskapsfilosofi
Publisert
2001-12-31
Seksjon
Artikler om nummerets tema