Kjønn, fødsel, penger. Om maktfaktorer i Knut Hamsuns Børn av tiden

  • Katharina Schieferstein University of Hamburg
Emneord (Nøkkelord): Knut Hamsun, Børn av tiden,

Sammendrag

Når dominansrelasjoner etableres, skjer det gjennom et samspill av forskjellige faktorer, som fungerer som maktlegitimerende i et bestemt samfunn. Å undersøke sammenspillet mellom maktetablerende faktorer i Børn av Tiden er interessant av forskjellige grunner: Alle forhold
mellom de sentrale personene i fortellingen er først og fremst maktforhold. Dessuten viser Børn av Tiden et samfunn i forandring. Når makten forflyttes og maktfaktorene forandres, kan man lettere iaktta hvordan makt installeres.
      Denne artikkelen vil prøve å vise hvordan det gamle hierarkiet legitimeres gjennom de forskjellsskapende kategoriene kjønn, makt og penger og hvordan installasjonen av det nye systemet beskrives i Børn av Tiden.

Forfatterbiografi

Katharina Schieferstein, University of Hamburg
Katharina Schieferstein (f.1982) studerer nordisk og tysk litteratur og filosofi ved universitetet i Hamburg. Hun studerte ved universitetet i Tromsø som Erasmus-student i 2005/6.
Publisert
2006-06-01
Hvordan referere
Schieferstein, Katharina. 2006. «Kjønn, fødsel, Penger. Om Maktfaktorer I Knut Hamsuns <i>Børn Av tiden</I>». Nordlit, nr. 20 (juni):25-41. https://doi.org/10.7557/13.1797.
Seksjon
Artikler