Redigert av Helène Whittaker von Hofsten, Tanja Kudrjavtseva, og Michael Schmidt.

 

Nordlit 20 er et åpent nummer og artikler publiseres fortløpende.
Publisert: 2006-06-08

Forord og annet redaksjonelt