Hvor ligger ødemarkene? Om Rolf Jacobsens dikt "Myrstrå vipper"

  • Katharina Schieferstein University of Hamburg
Emneord (Nøkkelord): Vrimmel, Myrstrå vipper, Rolf Jacobsen

Sammendrag

Rolf Jacobsen debuterte med diktsamlingen Jord og Jern i 1933. Stilen var ukonvensjonell og ble snart betegnet som modernistisk. Men det som var det uvanligste ved diktene var motivene, som Jacobsen hentet fra den moderne hverdagen, de nye kommunikasjonsmidlene, industrien og teknikken. Han ble kjent for å ha innført det moderne livet i norsk lyrikk. Det andre sentrale motivområdet i Jord og Jern er naturen. Begge motivområder finner man igjen i Jacobsens andre diktsamling Vrimmel, som kom ut i 1935. Men her er motivene mindre tydelig skilt fra hverandre. I den første samlingen bestod første delen av naturdikt og andre delen av sivilisasjonsdikt. Boktitlene er talende. I Vrimmel står diktene uten klar anordning. Stemningen i de fleste dikt i Vrimmel er mer pessimistisk enn i diktene i Jord og Jern, som iblant ble betegnet som futuristisk.

I denne artikkelen skal „Myrstrå vipper", det siste diktet i samlingen Vrimmel, analyseres og deretter settes i litteraturhistorisk sammenheng, dvs. at diktet skal settes i forhold til den litterære modernismen.

Forfatterbiografi

Katharina Schieferstein, University of Hamburg
Katharina Schieferstein (f.1982) studerer nordisk og tysk litteratur og filosofi ved universitetet i Hamburg. Hun studerte ved universitetet i Tromsø som Erasmus-student i 2005/6.
Publisert
2006-06-01
Hvordan referere
Schieferstein, Katharina. 2006. «Hvor Ligger ødemarkene? Om Rolf Jacobsens Dikt "Myrstrå vipper"». Nordlit, nr. 20 (juni):43-51. https://doi.org/10.7557/13.1798.
Seksjon
Artikler