Øystein Rottem om Pan (1894)

Person og påvirkning

  • Morten Bartnæs
Emneord (Nøkkelord): Øystein Rottem, Knut Hamsun, Pan (1894)

Sammendrag

Øystein Rottem arbeidet med Hamsuns romaner gjennom hele sitt liv som litteraturforsker og -kritiker. Innenfor Rottems virke ser ikke Pan ut til å innta noen sentral stilling, men hans Pan-studie ble gitt ut i tre forskjellige versjoner over et tidsrom på 16 år. Artikkelens resepsjonshistorie ser imidlertid ikke ut til å motsvare utgivelseshistorien. Når Rottems artikkel siteres, vises det til hans gjengivelse av Pan-resepsjonen (Wærp 1999, 215), eller hans uttalelser om romanpersonenes psykologi (Brøgger 1999, 201ff.). Når det gjelder hovedsynspunktene i Rottems artikkel, er det bare tilsynelatende en enkel oppgave å gjengi dem, og det er kanskje ikke urimelig å anta at dette er en av årsakene til den mangel på resonans de har støtt på i
den senere Pan-litteraturen.

Siktemålet med de følgende bemerkningene er ikke å diskutere hvorvidt de resultatene Øystein Rottem kom frem til som Panfortolker, er passende. I stedet ønsker jeg å ta utgangspunkt i to vanskeligheter som kan oppleves under lesingen av Rottems artikkel om Pan. Disse vanskelighetene kommer etter mitt syn spesielt tydelig til syne i Rottems artikkel, men har også generelle sider som av plasshensyn imidlertid bare kan behandles flyktig her.

Forfatterbiografi

Morten Bartnæs
Morten Bartnæs (f. 1972), cand. philol ved Institutt for germanistikk, Universitetet i Tromsø. Har utgitt Richard Wagners Tristan und Isolde: Literarische Alleinswerdung als literaturwissenschaftliches Problem, Wehrhahn Verlag, 2001.
Publisert
2005-07-01
Hvordan referere
Bartnæs, Morten. 2005. «Øystein Rottem Om <i>Pan</I> (1894)». Nordlit, nr. 17 (juli):65–84. https://doi.org/10.7557/13.1874.