Øystein Rottem om Pan (1894)

Person og påvirkning

Authors

  • Morten Bartnæs

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.1874

Keywords:

Øystein Rottem, Knut Hamsun, Pan (1894)

Abstract

Øystein Rottem arbeidet med Hamsuns romaner gjennom hele sitt liv som litteraturforsker og -kritiker. Innenfor Rottems virke ser ikke Pan ut til å innta noen sentral stilling, men hans Pan-studie ble gitt ut i tre forskjellige versjoner over et tidsrom på 16 år. Artikkelens resepsjonshistorie ser imidlertid ikke ut til å motsvare utgivelseshistorien. Når Rottems artikkel siteres, vises det til hans gjengivelse av Pan-resepsjonen (Wærp 1999, 215), eller hans uttalelser om romanpersonenes psykologi (Brøgger 1999, 201ff.). Når det gjelder hovedsynspunktene i Rottems artikkel, er det bare tilsynelatende en enkel oppgave å gjengi dem, og det er kanskje ikke urimelig å anta at dette er en av årsakene til den mangel på resonans de har støtt på i
den senere Pan-litteraturen.

Siktemålet med de følgende bemerkningene er ikke å diskutere hvorvidt de resultatene Øystein Rottem kom frem til som Panfortolker, er passende. I stedet ønsker jeg å ta utgangspunkt i to vanskeligheter som kan oppleves under lesingen av Rottems artikkel om Pan. Disse vanskelighetene kommer etter mitt syn spesielt tydelig til syne i Rottems artikkel, men har også generelle sider som av plasshensyn imidlertid bare kan behandles flyktig her.

Author Biography

Morten Bartnæs

Morten Bartnæs (f. 1972), cand. philol ved Institutt for germanistikk, Universitetet i Tromsø. Har utgitt Richard Wagners Tristan und Isolde: Literarische Alleinswerdung als literaturwissenschaftliches Problem, Wehrhahn Verlag, 2001.

Downloads

Published

2005-07-01

How to Cite

Bartnæs, Morten. 2005. “Øystein Rottem om <i>Pan</i> (1894): Person og påvirkning”. Nordlit, no. 17 (July):65–84. https://doi.org/10.7557/13.1874.