No. 26 (2010): Regular Issue 2010

					View No. 26 (2010): Regular Issue 2010
Edited by Nordlit’s editors. Photography: © Nasjonalbiblioteket—Cora Sandel [1880–1974] in Paris (1906–1921); inventory number unknown; via Store norske leksikon.

 

Nordlit 26, som åpnet 19. oktober 2010, er det første nummeret som er produsert som rent ‹Open Access›. Det inneholder seks artikler: Bartnæs skriver om metaforikk i Cora Sandels Alberte-bøker, Isomaa om det sentimentale i finsk og nordisk realisme, Kruszelnicki om Hamsuns På turné og Lindgren Leavenworth om representasjoner av det nordlige i to engelskspråklige reiseskildringer. Svein Aamolds artikkel «Statuens indre liv: En tolkning av Juan Muñoz’ kunst» er med, og så tidsskriftets første artikkel på spansk—som siste artikkel i denne utgaven! Vi ønsker god lesning.
Published: 2010-10-19