Mörkrets hav

Lyrisk impressionism i Josefine Klougarts «Om mørke»

Authors

  • Henrik Johnsson UiT The Arctic University of Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.4829

Keywords:

Josefine Klougart, litterär impressionism, lyrisk fiktion

Abstract

Artikeln bedriver en litteraturhistoriskt orienterad läsning av Josefine Klougarts Om mørke (2013). Artikeln argumenterar för att Klougarts roman stilistiskt och strukturellt är inspirerad av Virginia Woolfs författarskap, och att Klougart skriver in sig i en tradition av litterär impressionism. Även romanens bruk av stream of consciousness-teknik och dess fragmentestetik sätts i relation till Woolf och impressionismen. Därefter görs en tematisk läsning av romanen, i vilken romanens centrala förgänglighetstematik lyfts fram.

Author Biography

Henrik Johnsson, UiT The Arctic University of Norway

Henrik Johnsson, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, førsteamanuensis i nordisk litteratur vid UiT – Norges arktiske universitet. Utvalda publikationer: ”Familjen som pesthärd: Sjukdom och förbrytelse i Vigdis Hjorths Arv og miljø”, Acta Universitatis Carolinae: Philologica 3/2019; Det oändliga sammanhanget. August Strindbergs ockulta vetenskap (Malört förlag, 2015).

References

Andersen, Mikkel. 2012. ”En ny kropslighed i dansk litteratur: Om Josefine Klougarts Hallerne og en tendens i litteraturen”. Synsvinkler 21 (45): 180–191.

Bennett, Suzanne. 1981. ”Lyric Fiction: The ’Semi‐Transparent’ Narrative Mode”. Literature in Performance 1 (2): 36–44. https://doi.org/10.1080/10462938109365832

Fernald, Anne E. 2006. Virginia Woolf: Feminism and the Reader. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230600874

Freedman, Ralph. 1963. The Lyrical Novel: Studies in Herman Hesse, André Gide, and Virginia Woolf. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400875405

Goldman, Jane. 2010. ”From Mrs Dalloway to The Waves: New Elegy and Lyric Experimentalism”. I The Cambridge Companion to Virginia Woolf, utg. Susan Sellers, 49–69. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521896948.003

Jung, Sandro. 2009. The Fragmentary Poetic: Eighteenth-Century Uses of an Experimental Mode. Cranbury, NJ: Associated University Presses.

Katz, Tamar. 2000. Impressionist Subjects: Gender, Interiority, and Modernist Fiction in England. Urbana: University of Illinois Press.

Klougart, Josefine. ”Aktivistisk forfatter: Interview med Josefine Klougart”. Intervju av Hellen Niegaard. Danmarks Biblioteker, 15 juni 2017. https://www.db.dk/artikel/aktivistisk-forfatter-interview-med-josefine-klougart

Marcussen, Marlene Karlsson. 2017. ”På vej mod en sanselig genmodernisme. Josefine Klougarts Stigninger og Fald (2010).” I Europæiske romaner efter årtusindskiftet, utg. Benjamin Boysen, Moritz Schramm & Peter Simonsen, 123–140. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Matz, Jesse. 2001. Literary Impressionism and Modernist Aesthetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Parkes, Adam. 2011. A Sense of Shock: The Impact of Impressionism on Modern British and Irish Writing. New York: Oxford University Press.

Rabe, Annina. 2019. ”Jag gillar hennes hybris men hälften vore nog.” Expressen, 25 januari 2019. https://www.expressen.se/kultur/bocker/jag-gillar-hennes-hybris-men-halften-vore-nog/

Rösing, Lilian Munk. 2014. ”Topos og trope hos Josefine Klougart.” Spring 35: 68–81.

Solbakken, Hedvig. 2015. ”Hvis ikke nu,/ så dig: En politisk lesning av Josefine Klougarts Om mørke.” Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Storskog, Camilla. 2018. Literary Impressionisms: Resonances of Impressionism in Swedish and Finland-Swedish Prose 1880–1900. Milano: Ledizioni.

Watt, Ian. 1980. Conrad in the Nineteenth Century. London: Chatto & Windus.

Downloads

Published

2019-12-23

How to Cite

Johnsson, Henrik. 2019. “Mörkrets hav: Lyrisk impressionism i Josefine Klougarts «Om mørke»”. Nordlit, no. 44 (December):1–12. https://doi.org/10.7557/13.4829.

Most read articles by the same author(s)