Redigert av Nordlit-redaksjonen.

 

Nordlit 44 er et åpent nummer og artikler publiseres fortløpende. Fra redaksjonen, 23. desember 2019: «Her kommer en førjulsgave til våre lesere! Vi åpner vårt åpne nummer 44 med en duggfersk artikkel av Henrik Johnsson om Josefine Klougarts Om mørke. Flere flotte artikler kommer på nyåret. God jul.»—Fra redaksjonen, 22. januar 2020: «Ny artikkel fra Rolf Gaasland! ‹Forfatternes gjerninger: Upålitelig narrasjon i T.S. Eliots Journey of the Magi?› ligger nå tilgjengelig på nett. Anniken Greves ‹I begynnelsen: Noen betrakninger om ord, landskap og poetologi› kan nå leses på nettsiden vår. Obligatorisk lesning for alle som interesserer seg for språk, landskap, Wittgenstein eller Nils-Aslak Valkeapää!»

 

Gákti-design: © Valkeapää, Nils-Aslak. 1972. Trekways of the Wind—Ruoktu Vaimmus. Kautokeino/Guovdageaidnu: DAT.
Publisert: 2019-12-23