Rum där män möts

Samkönat begär i Knut Hamsuns "Hemmelig ve"

Authors

  • Henrik Johnsson UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.5635

Keywords:

Knut Hamsun, Hemmelig ve, queer, gotik, dubbelgångare

Abstract

The article analyses Knut Hamsun’s short story ”Hemmelig ve” [”Secret Suffering”] (1897) from the perspective of queer theory. The article argues that Hamsun’s short story depicts same-sex desire between the narrator and a man described only as ”the stranger”. The stranger is interpreted as the narrator’s double, and as such a representation of the narrator’s forbidden desire. This interpretation is founded on a comparison between the 1897 version of the text, and an earlier version published as ”Underlige Sjæle” [”Strange Souls”] (1891), and on a close reading of the two men’s meetings. The article concludes with a discussion of Hamsun scholarship’s engagement with queer theory.

Author Biography

Henrik Johnsson, UiT Norges arktiske universitet

Henrik Johnsson, docent i litteraturvetenskap, førsteamanuensis i nordisk litteratur vid UiT – Norges arktiske universitet. Utvalda publikationer: ”Familjen som pesthärd: Sjukdom och förbrytelse i Vigdis Hjorths Arv og miljø”, Acta Universitatis Carolinae: Philologica 3/2019; Det oändliga sammanhanget. August Strindbergs ockulta vetenskap (Malört förlag, 2015).

References

Aaslestad, Petter. 1996. ”Knut Hamsuns noveller”. I Hamsun i Tromsø. 11 foredrag fra Hamsun-konferansen i Tromsø 1995, utg. Nils Magne Knutsen, 77–94. Hamarøy: Hamsun-selskapet.

Andersen, Per Thomas. 1992. Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900. Oslo: Aschehoug.

Borgström, Eva. 2016. Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935. Göteborg & Stockholm: Makadam.

Brantenberg, Gerd et al. 1986. På sporet av den tapte lyst. Kjærlighet mellom kvinner som litterært motiv. Oslo: Aschehoug.

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Buttry, Dolores. 1982. ”’Secret Suffering’. Knut Hamsun’s Allegory of the Creative Artist”. Studies in Short Fiction 19 (1): 1–7.

Buttry, Dolores. 1998. ”Pursuit and Confrontation. The Short Stories of Knut Hamsun”. Scandinavian Studies 70 (2): 233–250.

Couture, Joseph. 2008. Peek. Inside the Private World of Public Sex. New York: Routledge.

Ferguson, Robert. 1985. Knut Hamsuns noveller i samlingene Siesta (1897), Kratskog (1903), og Stridende liv (1905) – tematikk, komposisjon, fortellerkunst, deres plass og betydning innenfor Hamsuns forfatterskap. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Fuss, Diana. 1991. ”Inside/Out”. I Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories, utg. Diana Fuss, 1–10. New York: Routledge.

Fyhr, Mattias. 2001. ”Tschandala Compared to Some Works by Poe”. I Strindberg and Fiction, utg. Göran Rossholm, Barbro Ståhle Sjönell & Boel Westin, 142–150. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Gallop, Jane. 2019. ”Early and Earlier Sedgwick”. I Reading Sedgwick, utg. Lauren Berlant, 113–120. Durham: Duke University Press.

Gatland, Jan Olav. 1990. Mellom linjene. Homofile tema i norsk litteratur. Oslo: Aschehoug.

Gatland, Jan Olav. 1996. Skeive skrifter. Bibliografi over homofile tema i norsk litteratur. Oslo: Biblioteksentralen.

Hagen, Erik Bjerck. 2002. ”Knut Hamsuns ’Hemmelig ve’”. I Forklaringer. Litterære tekster lest på nytt, utg. Per Arne Michelsen & Marianne Røskeland, 130–138. Bergen: Fagbokforlaget.

Haggerty, George E. 2005. ”Queer Gothic”. I A Companion to the Eighteenth-Century English Novel and Culture, utg. Paula R. Backscheider & Catherine Ingrassia, 383–398. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Hamsun, Knut. 1891. ”Underlige Sjæle”. Verdens Gang nr. 1, 2 januari, s. 2; nr. 3, 5 januari, s. 2; nr. 4, 6 januari, s. 2.

Hamsun, Knut. 2007 [1897]. ”Hemmelig ve”. I Samlede verker 17, 135–146. Oslo: Gyldendal.

Haugsgjerd, Svein. 2014. ”Lidenskap, vitenskap, virkelighet og vanvidd. Om Freud, Schreber og psykosefeltet i dag”. Agora 32 (1/2): 318–337.

Heede, Dag. 1989. ”Sigmund Freud. En fé ved ’den homoseksuelle’s vugge”. Lambda nordica (3/4): 124–152.

Heede, Dag. 2015. ”A Gay History of Nordic Literature. Reflections on a Future Project”. I Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia, utg. Ann-Sofie Lönngren et al., 158–180. Newcastle: Cambridge Scholars Press.

Hennig, Åsmund. 2005a. ”Noveller, historier og skisser”. I Den litterære Hamsun, utg. Ståle Dingstad, 77–103. Bergen: Fagbokforlaget.

Hennig, Åsmund. 2005b. ”Se slike historier skal man fortælle”. Knut Hamsuns noveller – ni analyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Jackson, Rosemary. 1981. Fantasy. The Literature of Subversion. London: Methuen.

Johnsson, Henrik. Det oändliga sammanhanget. August Strindbergs ockulta vetenskap. Stockholm: Malört förlag.

Martin, Marc. 2017. Fenster zum Klo. Hommage an den Klappensex. Paris: Agua.

Miller, D.A. 1990. ”Anal Rope”. Representations (32): 114–133. DOI: http://doi.org/10.2307/2928797

Myren-Svelstad, Per Esben. 2017. ”Tantalizing Idylls. Nature and Unattainable Pleasures in Gay and Lesbian Literature”. Scandinavian Studies 89 (3): 326–350. DOI: http://doi.org/10.5406/scanstud.89.3.0326

Palmer, Paulina. 2012. The Queer Uncanny. New Perspectives on the Gothic. Cardiff: University of Wales Press.

Palmer, Paulina. 2016. Queering Contemporary Gothic Narrative 1970–2012. London: Palgrave Macmillan UK.

Parker, Andrew. 2019. ”The Age of Frankenstein”. I Reading Sedgwick, utg. Lauren Berlant, 178–188. Durham: Duke University Press.

Rigby, Mair. 2006. Monstrous Desire. Frankenstein and the Queer Gothic. Doktorsavhandling, Cardiff University.

Rigby, Mair. 2009. ”Uncanny Recognition. Queer Theory’s Debt to the Gothic”. Gothic Studies 11 (1): 46–57. DOI: http://doi.org/10.7227/GS.11.1.6

Schnurbein, Stefanie v. 2011. ”Knut Hamsun’s Narrative Fetishism”. I Knut Hamsun. Transgression and Worlding, utg. Ståle Dingstad et al., 47–64. Trondheim: Tapir Academic Press.

Sedgwick, Eve Kosofsky. 1985. Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press.

Sedgwick, Eve Kosofsky. 1986. The Coherence of Gothic Conventions. London: Methuen.

Skaftun, Atle. 1995. En erkeskjelm på togtur. Narrativt begjær i tre noveller av Hamsun. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.

Waage, Lars Rune. 2009. Skrekkens grenser. Seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap. Doktorsavhandling, Universitetet i Agder.

Waage, Lars Rune. 2010. ”Homososialitet og homoseksualitet i Sigurd Mathiesens novelle ’Asser Hein’ (1903)”. Edda 110 (2): 158–171.

Ystad, Ragnhild Hagen. 2002. ”Møter mellom selvet og ’den andre’. Tre noveller fra Knut Hamsuns novellesamling Siesta, 1897”. I Knut Hamsun og 1890-tallet. 10 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2002, utg. Even Arntzen, 197–223. Hamarøy: Hamsun-selskapet.

Downloads

Published

2020-12-09

How to Cite

Johnsson, Henrik. 2020. “Rum där män möts : Samkönat begär i Knut Hamsuns ‘Hemmelig ve’”. Nordlit, no. 47 (December):35-50. https://doi.org/10.7557/13.5635.

Most read articles by the same author(s)