Hamsuns avvæpning

Om På gjengrodde stier (1949)

  • Alvhild Dvergsdal Hamsunsenteret
Emneord (Nøkkelord): Leseropplevelse, skrivestrategi, skriver, struktur, virkning, resepsjonshistorie

Sammendrag

Det argumenteres for en ny måte å analysere og forstå På gjengrodde stier av Knut Hamsun: Boka er motivert og grunnleggende preget av målet fra en sterkt pengetrengende forfatter – om at den skal bli lest og kjøpt, generere inntekter og også sparke i gang salg fra foregående forfatterskap. To skrivestrategier vises i boka: En rapportstil som åpner boka og virker avvæpnende – og en fabulerende stil som gjør seg stadig mer gjeldende og som inviterer leseren inn i Hamsuns fiksjonsverden på nytt. Den totale leseropplevelsen oppsummeres kanskje best ved utbruddet fra en 1949-leser: «Det var Fanden!».

Forfatterbiografi

Alvhild Dvergsdal, Hamsunsenteret

Alvhild Dvergsdal, Ph.D., førstekonservator NMF. Fag- og forskningsleder ved Hamsunsenteret. Siste publikasjoner: «Pan, Glahn og Jagtvidenskaben. Fra Æsop til C(h)ora.» (Nordlit 2016/38); «Eventyret som tok slutt. Om Knut Hamsun: Victoria (1898).» (Hamsunselskapets skriftserie 2017); «Drømmen om Sellanraa.» Kronikk, Klassekampen november 2017).

 

Referanser

Hamsun, Knut. 2009. Sult (1890). Samlede verker b. 1. Oslo: Gyldendal

Hamsun, Knut. 2009. På gjengrodde stier (1949). Samlede verker b. 23. Oslo: Gyldendal

Hamsun, Knut. 2009. Taler på torvet II. Samlede verker b. 27. Oslo: Gyldendal

Knut Hamsuns brev 1934 – 1950. 2000. Red.: Harald S. Næss. B. VI. Oslo: Gyldendal

Dingstad, Ståle. 2003. Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Oslo: Gyldendal

Dingstad, Ståle. 2005. «Etterskrift: Paa gjengrodde Stier.» I Ståle Dingstad (red.): Den litterære Hamsun. Bergen: Fagbokforlaget

Eriksen, Sverre H. 1992. Lokkarbånet. Skutvik, Arktisk Viking Forlag

Gierløff, Christian. 1961. Knut Hamsuns egen røst. Gyldendal: Oslo

Gimnes, Steinar. 1998. Sjølvbiografiar. Skrift, fiksjon og liv. Oslo: Samlaget

Grieg, Harald. 1958 b. II. En forleggers erindringer. Oslo: Gyldendal

Hamsun, Marie. 1953. Oslo: Aschehoug

Haugan, Jørgen. 2004. Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi. Oslo: Aschehoug

Hermundstad, Gunvald. u.å. «Sensurforsøket.» Gyldendal https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/sensurforsoket

Kolloen, Ingar Sletten. 2004. Erobreren. Oslo: Gyldendal

Rem, Tore. 2015. «Hamsun, det selvbiografiske og historien.» Vagant 2/2015. http://www.vagant.no/hamsun-det-selvbiografiske-og-historien-hamsundebatt/

Skaftun, Atle. 2003. Knut Hamsuns dialogiske realisme. En studie av Børn av tiden, ”Nabobyen” og På gjengrodde stier med særlig fokus på autorposisjon, plot og personer. Oslo: Unipub

Rudborg, Bjørn. 2010. Knut Hamsun og Finland. Norgesforlaget. Utdrag: https://tekstualitet.no/knut-hamsun-og-albert-engstrom/

Selboe, Tone. 1999. «Ringen sluttet? Om Knut Hamsun, På gjengrodde stier. Agora nr. 1-2/1999. Oslo: Aschehoug

SSBs omregningskalkulator: https://www.ssb.no/kpi

Stray, Sigrid. 1979. Min klient Knut Hamsun. Oslo: Aschehoug

Wærp, Henning Howlid. 2009. «Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns På gjengrodde stier.» Nordlit, 2009, Nr. 25, pp.161 – 185

Quintillian. 1777. Undervisning i Veltalenheden. Ellevte Bog. Kiøbenhavn: Sander og Schrøder

Zagar, Monica. 2009. The Dark Side of Literary Brilliance. Seattle and London: University of Washington

Aaslestad, Petter. 1995. «Den psykiatriske sykejournalen. Noen genrebetraktninger, med glimt fra Knut Hamsuns Vindern-opphold 1945.» I Virkelighetens forvaltere. Oslo: Universitetsforlaget

Publisert
2020-12-09
Hvordan referere
Dvergsdal, Alvhild. 2020. «Hamsuns avvæpning». Nordlit, nr. 47 (desember):123-38. https://doi.org/10.7557/13.5652.
Seksjon
Artikler