«[E]n utmærket dagbok»

Skissens tilstedeværelse i Hamsuns tidlige prosa

  • Morten Auklend Universitetet i Tromsø
Emneord (Nøkkelord): Hamsun, skisse, skisseestetikk, modernisme, 1890-tallet

Sammendrag

Artikkelen undersøker hvordan Hamsun bruker skisser og skisseestetikker i sin prosa fra 1890 til tidlig 1900-tall. Dersom skissen via Alison Byerlys «Effortless Art: The Sketch in Nineteenth-Century Painting and Literature» kan teoretiseres som et sjangerbegrep, en teknikk, en estetikk og som et memento for hukommelsen (aide-mémoire), kan skissen sies å ha en rik og variert bruk i denne modernistiske delen av forfatterskapet. Hamsun bruker skisser, notater og kladder på ulike måter i sin prosa, og en avlesning av forfatterskapet med skissen som optikk kan derfor lansere begrepet både historisk, estetisk, litteraturkritisk og -historisk. I romanene Sult (1890) og Mysterier (1892) kan skissen sies å rekontekstualisere interne tekstgrep, mens i reiseboken I Æventyrland (1903) går forfatteren i direkte dialog med sine dagboksnotater for å konfigurere ulike motiver i verket og for å vise frem viktigheten av skissen ikke bare som en narrativ devise, men som en grunnleggende og integrert del av reiseprosjektet.

Forfatterbiografi

Morten Auklend, Universitetet i Tromsø

Morten Auklend (f. 1978), førsteamanuensis i nordisk ved UiT. Har publisert artikler om Merethe Lindstrøms forfatterskap («Bløtdyr og horror vacui. Motiver og symboler i Merethe Lindstrøms 'Sneglene' (2007)» i Norsk Litterær Årbok 2019 og «Fabelvejen mod nord. Merethe Lindstrøms Nord (2017) som besjælet dystopi» i Passage 2019; Volum 34.(82)), samt boken Navnløs erfaring. Lesninger i Ingvar Ambjørnsens novellekunst 1994-2003 (Cappelen Damm 2016)

Referanser

Baudelaire, Charles. 2000. Kunsten og det moderne liv, oversatt av Arne Kjell Haugen, Solumforlag, Oslo.

Byerly, Alison. 1999. «Effortless Art: The Sketch in Nineteenth-Century Painting and Literature», Criticism, Summer, vol. 41, No. 3, s. 349-64.

Dingstad, Ståle (red.). 2005. Den litterære Hamsun, Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning (LNU), Bergen.

Garcha, Amanpal. 2009. From Sketch to Novel. The Development of Victorian Fiction, Cambridge University Press, Cambridge.

Gardner, John. 1991 [1983]. The Art of Fiction. Notes on Craft for Young Writers, Vintage Books, A Division of Random House, Inc., New York.

Grøtta, Marit. 2009. Litterære bagateller. Introduksjon til litteraturens korttekster, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

Hamsun, Knut. 1963. Samlede verker. Bind 1: Sult og Mysterier, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Hamsun, Knut. 1963. Samlede verker. Bind 3: Siesta, Victoria, I Æventyrland, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Hamsun, Knut. 1963. Samlede verker. Bind 4: Kratskog, Sværmere, Stridende liv, Under høststjærnen, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Hamsun, Knut. 1994. Knut Hamsuns brev 1879-1895. Bind 1, utgitt ved Harald S. Næss, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Hamsun, Tore (red.). 1956. Knut Hamsun som han var. Et utvalg av hans brev, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Michelsen, Per Arne og Røskeland, Marianne (red.). 2002. Forklaringer – litterære tekster lest på nytt, Fagbokforlaget, Bergen.

Sæterbakken, Stig og Kampevold Larsen, Janike (red.). 2008. Norsk litterær kanon, Cappelen Damm Forlag, Oslo.

Sørensen, Peer E. 2015. Hamsuns sultekunstner, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

Tøjner, Poul Erik & Gundersen, Bjarne Riiser. 2013. Skrik. Historien om et bilde, Forlaget Press, Oslo.

Wærp, Henning Howlid (red.). 2002. Prosadiktet i Norge 1890-2000. En antologi, Aschehoug Norsk Forlag, Oslo.

Publisert
2020-12-09
Hvordan referere
Auklend, Morten. 2020. «‘[E]n utmærket Dagbok’». Nordlit, nr. 47 (desember):106-22. https://doi.org/10.7557/13.5654.
Seksjon
Artikler