Et sted å starte: Geografiske utforskninger av litteratur

Authors

  • Tatjana Kielland Samoilow NTNU

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.6375

Keywords:

literary geography, literary education, children's literature, critical reading, inquiery-based learning

Abstract

The article is a reflection over an experimental teaching sequence with students in Norwegian L1, autumn 2020. Departing from the field of literary geographies, we used geography as an analytical lens when reading the Swedish children's novel, The Murderer's Ape by Jakob Wegelius (2014). Our students mapped the geographical places in the novel on Padlet, they analyzed the visual maps included in the endpapers and discussed central settings in the novel. The experiment indicates that this analytic lens helps the students to read analytically, and it encourages critical reflections. However, we have to work more with enhancing close reading techniques. The teaching sequence was experimental and a part of a series of geographic explorations that aims at developing a geographical literary didactic. This didactic is meant to answer a problem posed by the new national curriculum, LK20: How can we enhance critical reading through explorative, cross disciplinary work with literature?

References

Bakhtin, Mikhail M. 1981. «Forms of Time and the Chronotope in the Novel». I The Dialogic Imagination, 84 – 258. Austin: University of Texas Press.

Bakhtin, M.M. 1981. «Discourse in the Novel». I The Dialogic Imagination. University of Texas, 259 – 422. Austin: Press.

Bakken, Jonas. 2019. «Hva er nytt i det fornyete norskfaget? » I Det (nye) nye norskfaget. redigert av Marthe Blikstad-Balas og Kjersti Rognes Solbu, 26 – 46. Bergen: Fagbokforlaget.

Berge, Kjell Lars. 2005. «Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve – ideologi og strategier». I Det nye norskfaget. redigert av Sture Nome og Arne Johannes Aasen, 161 – 188. Bergen: Fagbokforlaget.

Brenifier, Oscar. 2003. «How to avoid children’s questions». Thinking. The Journal of Philosophy for Chil-dren. Vol. 16, nr. 4, s. 29 – 32. https://doi.org/10.5840/thinking200316413

Bushell, Sally. 2020. «Playspace. Spatializing Children’s Fiction». I Reading and Mapping Fiction. Spatializ-ing Literary Text, 164 – 198. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108766876.006

Bushell, Sally. 2015. «Mapping Victorian Adventure Fiction». Victorian Studies, Vol. 57, nr. 4, s. 611-637. https://doi.org/10.1017/9781108766876.006

Eggersen, Dorte Vang. 2020. «På det store hav. Stedbasert littraturlæsing på Strandingsmuseum St. George». Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, nr. 2, s. 97 – 116. https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2277

Foucault, Michael. 1984. «Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias». Architecture /Mouvement/ Continuité oversatt av Jay Miskowiec, oktober 1984. https://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf

Goga, Nina (2015). Kart i barnelitteraturen. Kristiansand: Portal forlag.

Harley, John Brian. 2011. «Deconstructing the Map». I Classics in Cartography. Reflections on Influential Articles from Cartographica, redigert av Martin Dodge, 271 – 294. Hoboken: Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470669488.ch16

Hones, Sheila & Carter-White, Richard. 2018. «Teaching Literary Geographies. Visual Analysis». Literary Geographies, Vol. 4 (1), s. 62 – 65.

Ivanchikova, Alla. 2017. «Literary Geographies. Creative Mapping Assignments in a Humanities Classroom». College Literature, Vol. 44 (4), s. 675 – 707. https://doi.org/10.1353/lit.2017.0038

Johnsrud, Ellen Birgitte. 2020. «Møte med sted i en fiktiv og en virkelig verden. Mördarens apa og bruk av digitale verktøy». I Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken, redigert av Åse Høyvoll Kallestad & Marianne Røskeland, 165 – 176. Oslo: Universitetsforlaget.

Kümmerling-Meibauer, Bettina & Meibauer, Jörg. 2017. «Metaphorical Maps in Children’s literature». I Maps and Mapping in Children’s literature. Landscapes, Seascapes and Cityscapes, redigert av Nina Goga & Bettina Kümmerling-Meibauer. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/clcc.7.05kum

Kümmerling-Meibauer, Bettina & Meibauer, Jörg. 2015. «Maps in Picturebooks. Cognitive Status and Narra-tive Functions». Journal of ChildLit Aesthetics, vol. 6, artikkel 6. https://doi.org/10.3402/blft.v6.26970

Luchetta, Sara. 2016. «Teaching geography with literary mapping. A didactic experiment». Journal of Re-search and Didactics in Geography, vol. 5, nr. 2, s. 97 – 110. DOI: 10.4458/7800-08.

Lyngstad, Anne Berit & Samoilow, Tatjana Kielland. Under utgivelse. «Det kosmopolitiske mulighetsrommet i Jakob Wegelius’ Mördarens apa (2014)». Agora.

McLaughlin, Dave. 2018. «Teaching Literary Geographies in British Classrooms». Literary Geographies, Vol. 4, nr. 1, s. 57 – 61 https://literarygeographies.net/index.php/LitGeogs/article/view/139.

Merrifield, Andy. 1993. «Place and Space: a Lefebvrian Reconciliation». Transactions of the Institute of Brit-ish Geographers. Vol. 18 (4), s. 516 – 531. https://doi.org/10.2307/622564

Messey, Doreen. 1991. A Global Sense of Place. Marxism Today, s. 24 – 29, http://banmarchive.org.uk/collections/mt/pdf/91_06_24.pdf

Moretti, Franco. 2000. «Conjectures on world literature». New Left Review (1), s. 54 – 67.

Moretti, Franco. 1998. Atlas of the European Novel. 1800 – 1900. London: Verso.

Myren-Svelstad, Per Esben & Samoilow, Tatjana Kielland. 2020. Kritisk teori i litteraturundervisningen. Bergen: Fagbokforlaget.

Pavlik, Anthony. 2010. «’A Special Kind of Reading Game’: Maps in Children’s Literature». International Research in Children’s Literature, vol. 3, nr. 1, s. 28 – 43. https://doi.org/10.3366/ircl.2010.0004

Palo, Annbritt. & Manderstedt, Lena. 2018. «Bildens status i läsarkommentarer på nätet. Narrativ interaktion i Jakob Wegelius Legenden om Sally Jones och Mördarens apa». Barnboken, Vol. 41. https://doi.org/10.14811/clr.v41i0.336

Palo, Annbritt & Manderstedt, Lena 2019. «Beyond Characters and the Reader? Digital Discussions on Intersectionality in The Murderer’s Ape». Children’s Literature in Education, 50 (1). https://doi.org/10.1007/s10583-017-9338-2

Pettersen, Roar C. 2017. Problembasert læring. For studenter og lærere. Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer. Oslo: Universitetsforlaget.

Pjedsted, Pernille Damm Mønsted. 2020. Det er som om man er med i bogen. Når elever sanser litterære steder. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Ph.d.-avhandling. https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102673185/Ph.d._afhandling_Pernille_Damm_M_nsted_Pjedsted.pdf

Posti, Piia. 2017. «Resor, äventyr och den andre. Exotism och det främmande i samtida svensk barnlitteratur». Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: Analyser, redigert av Maria Andersson & Elina Drucker, 181 – 197. Studentlitteratur.

Said, Edward. (1978/2003). Orientalism. London: Penguin.

Said, E. (1993). Culture and Imperialism. London: Penguin.

Samoilow, Tatjana Kielland. Under utgivelse. «Geography and Power: Mapping The Murderer's Ape. » Children’s Literature in Education.

Sundmark, Bjørn. 2019. «Maps in Children’s Books: From Playworld and Childhood Geography to Comic Fantasy and Picturebook Art». Filoteknos, vol. 9, s. 123 – 137.

Sundmark, Bjørn. 2014a. «A Serious Game’. Mapping Moominland». The Lion and the Unicorn, vo. 38, nr. 3, s. 162 – 181, https://doi.org/10.1353/uni.2014.0022

Sundmark, Bjørn. 2014b. «’Dragons Be Here’: Teaching Children’s Literature and Creative Writing with the Help of Maps». I Thinking through Children’s Literature in the Classroom, redigert av Augustin Reyes-Torres, Luis Villacañas-de-Castro & Betlem Soler-Pardo, 64 – 78. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Tally, Robert T. Jr. 2017. Teaching Place, Space and Literature. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315171142

Thacker, Anthony. 2017. «Critical Literary Geography». I Routledge Handbook of Literature and Space,

redigert av Tally Robert T., 28 – 38. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315745978-3

Utdanningsdirektoratet. 2020. «Læreplan i norsk». https://www.udir.no/lk20/nor01-06?lang=nob

Veum, Aslaug & Skovholt, Karianne. 2020. Kritisk literacy i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget.

Wegelius, Jakob. 2014. Mördarens apa. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Downloads

Published

2022-01-11

How to Cite

Samoilow, Tatjana Kielland. 2022. “Et Sted å Starte: Geografiske Utforskninger Av Litteratur”. Nordlit, no. 48 (January):1-13. https://doi.org/10.7557/13.6375.

Issue

Section

Articles