«Mitt namn er Petter Dass, som bur mot norskfagets ende»

Authors

  • Ronny Spaans Nord universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.6389

Keywords:

Petter Dass, didactic, Norwegian textbooks, textual culture, literacy

Abstract

School reforms in recent decades, such as Kunnskapsløftet 2006, have expanded the Norwegian common core subject to include new text cultures and competence aims. A curriculum based on classic works of fiction is long gone. This development has had a twofold result on a historical author such as Petter Dass. On the one hand, we no longer read him as national literature; it may cause some teachers not seeing the value of teaching about the poet-priest at school. But on the other hand, new text cultures bring with them a softening of the traditional division between fiction and non-fiction. It has a fortunate effect: a rediscovery of the historical Petter Dass and new perspectives on Dass's poetry. In this article, I first examine rediscoveries of the historical authorship of Petter Dass, as Dass as a didactic and as an author of natural history. I then examine the presentation of the poet-priest in a selection of new textbooks for the school to see if any new insights of the poet-priest are included. The article shows both fortunate and unfortunate results in renewing the presentation of the renaissance poet in recent textbooks.

References

Arntzen, Even. 2003. «En malstrøm Til begjær». Nordlit, nr. 13 (august): 255–277. https://doi.org/10.7557/13.1957.

Asdal, Kristin, et al. 2008. Tekst og historie, Å lese tekster historisk. Oslo: Universitetsforlaget.

Berge, Kjell Lars. 2019. «Skriftkulturforsking i Norden. Nokre overordna perspektiv på for-skingsfeltet og forskingsresultat på 2000-talet». I: Stig Jarle Helset & Endre Brunstad (red.), Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 21–51. https://doi.org/10.23865/noasp.67

Blichfeldt, Kathinka, et al. Kontekst 8–10. Tekster 1. Oslo: Gyldendal.

Claudi, Mads B. 2019. «I Blindsonen? Om litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor (ikke)». I: Norsklæreren, nr. 2, s. 1–13.

Dass, Petter. 1715. Katekismesanger. Historisk-kritisk utgåve ved Jon Haarberg: https://www.bokselskap.no/boker/katekismesanger/tittelside.

Dass, Petter. 1763. Beskrivelse over Nordlands Amt i Tronhiems Stift. Først udgivet under Titel Nordlands Trompet. Utgjeve og kommentert av Albert Christian Dass. København: Trykt og bekostet af Andreas Hartvig Godiche.

Dass, Petter. 1997. Nordlands Trompet – Viser og rim – Evangeliesangene. Redigert og kommentert av Didrik Arup Seip. Samla som «gigantbok». Oslo: Aschehoug.

Drivflaadt, Elin, et al. 2013. Fabel. Norsk for ungdomstrinnet. 8. klasse. Oslo: Aschehoug.

Fostås, Anne-Grete, et al. 2015. Fabel. Norsk for ungdomstrinnet. 10. klasse. Oslo: Aschehoug.

Gjevik, Bjørn. 2009. Flo og fjære – langs kysten av Norge og Svalbard. Jar: Farleia forlag.

Hansen, Kåre. 2006. Petter Dass – mennesket, makten og mytene. Sandnessjøen: eige forlag.

Haarberg, Jon. 2017. Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen. Oslo: Universitetsfor-laget.

Jansson, Benthe Kolberg, et al. 2007. Tema. Norsk språk og litteratur. VG2. Oslo: Samlaget.

Johnsen, Berit H. 2011. «Erik Pontoppidans råd til skolemestre. Om innhold og opplæring i leseferdigheter i ‘skolen for alle og enhver’». I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbak-ken, (red.), Norsk lærebokhistorie III – en kultur- og danningshistorie: Oslo: Novus for-lag. s. 11–28.

Jomisko, Anne Lise, et al. 2007. Spenn. Norsk for studieførebuande. VG2. Oslo: Cappelen Damm.

Knutsen, Alf (red.). 2015. Salmesang. 50 av våre kjente og kjære salmer. Oslo: Cappelen Damm.

Knutsen, Nils Magne. 2019. Petter Dass. Prest. Pedagog. Humorist. Tromsø: Angelica Forlag.

Lauritzen, Lise-Mari. 2010. «En affektiv vending i norskfagets litteraturundervisning. Et grunnlag for folkehelse og livsmestring.» I: Norsk litterær årbok. Oslo: Det Norske Sam-laget, s 185–200.

Lauvstad, Hanne. 2006. Helicons Bierge og Helgelands Schiær. Nordlands Trompets tekst, repertoar og retorikk. Oslo: Acta humaniora.

Lockert, Sigri Skjegstad. 2011. Havsvelget i nord. Moskstraumen gjennom årtusener. Stam-sund: Orkana Akademisk.

Lysaker, Trygve: 2009. «Erik Bredal» i Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Erik_Bredal

Læreplan for norsk. 2006: https://www.udir.no/kl06/NOR1-01

Naob = Det Norske Akademis Ordbok: https://naob.no/

Nasjonal digital læringsarena. Presentasjon av Petter Dass: https://ndla.no/nb/subject:19/topic:1:186579/topic:1:187897/resource:1:46260?filters=urn:filter:f3d2143b-66e3-428c-89ca-72c1abc659ea

Nilsen, Brit (red.). 2006. Tekstbanken. Aschehougs tekstsamling for videregående skole. Oslo: Aschehoug

Røskeland, Marianne, et al. 2007. Panorama. Norsk Vg2. Studieforberedende. Oslo: Gylden-dal.

Spaans, Ronny. 2021. «Hekser, Kopernikus og nordnorske fiskeslag. Eit kritisk blikk på den seinaste forskinga på Petter Dass». Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2021-02-02

Downloads

Published

2022-01-11

How to Cite

Spaans, Ronny. 2022. “«Mitt Namn Er Petter Dass, Som Bur Mot Norskfagets Ende»”. Nordlit, no. 48 (January):1-13. https://doi.org/10.7557/13.6389.

Issue

Section

Articles