No. 22 (2007): Arktiske diskurser

					View No. 22 (2007): Arktiske diskurser
Edited by Michael Schmidt, Stian Sundell Torjussen, and Helène Whittaker von Hofsten. Cover image by Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen.

 

Nordlit 22 har som tema ‹Arktiske diskurser›, og de fleste artiklene kommer fra et forskningsprosjekt ved samme navn ved Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Tromsø. Prosjektet er et samarbeid mellom litteraturforskere innenfor fagene engelsk, nordisk, allmenn litteratur, samisk, fransk, russisk og tysk ved Universitetet i Tromsø, i tillegg til aktive samarbeidspartnere ved Umeå Universitet, København Universitet, Amsterdam Universitet, Wien Museum, og University College, London. Den arktiske litteraturen omfatter et stort materiale som representerer ulike sjangre, skrivemåter og framstillingsformer, både skjønnlitterære og dokumentariske, på ulike nasjonalspråk. Dette tekstmaterialet er og har vært en viktig faktor i konstitueringen av våre begreper om natur og folk i ‹den nordlige verden›. Å kartlegge, beskrive og analysere litterære representasjoner av det arktiske i ulike fremstillinger—såvel som i ulike historiske epoker—er målet for prosjektet ‹Arktiske diskurser›. De jobber både med skjønnlitteratur og sakprosa, men innfallsvinkelen er i all hovedsak litteraturvitenskaplig. Reiseskildringer er en sentral del av materialet. Tidsmessig er prosjektet avgrenset bakover i tid til ca. 1840. Vi ønsker god lesning.
Published: 2007-04-13

Editorial

Articles