Nr. 14 (2003)

Innholdsfortegnelse

Forord og annet redaksjonelt

Redatører for dette nummeret / Editors of this issue
Cathrine Theodorsen, Henning Howlid Wærp
PDF

Artikler

Thomas Conner
PDF
1-14
Anniken Greve
PDF
15-36
Anniken Greve
PDF
37-63
Ellen Knutsen
PDF
65-88
Oddrun Larsdotter Svisdal
PDF
89-106
Liv Lundberg
PDF
107-123
Michael Schmidt
PDF
125-143
Atle Skaftun
PDF
145-161

Doktordisputaser

Knut Hamsuns dialogiske realisme: En studie av Børn av tiden, ”Nabobyen” og På gjengrodde stier med særlig fokus på autorposisjon, plot og personer. Tromsø, 7 desember 2002
Atle Skaftun
1. Opponent
Petter Aaslestad
PDF
163-183
2. Opponent
Anders Öhman
PDF
185-200
Svar fra doktoranden
Atle Skaftun
PDF
201-223

Anmeldelser

Henning Howlid Wærp
PDF
227-236
Henning Howlid Wærp
PDF
237-244
Henning Howlid Wærp
PDF
245-250