Redatører for dette nummeret / Editors of this issue

  • Cathrine Theodorsen Institute for Culture and Litterature, University of Tromsø
  • Henning Howlid Wærp Institute for Culture and Litterature, University of Tromsø

Forfatterbiografier

Cathrine Theodorsen, Institute for Culture and Litterature, University of Tromsø
Editor
Henning Howlid Wærp, Institute for Culture and Litterature, University of Tromsø
Editor
Publisert
2003-08-01
Hvordan referere
Theodorsen, Cathrine, og WærpHenning Howlid. 2003. «Redatører for Dette Nummeret / Editors of This Issue». Nordlit 7 (2). https://doi.org/10.7557/13.1919.
Seksjon
Forord og annet redaksjonelt