No. 13 (2003): Festskrift til Nils Magne Knutsen

Edited by Cathrine Theodorsen and Henning Howlid Wærp.

 

Nordlit 13 gratulerer! Rett før dette festskriftet skulle gå i trykken kunne vi lese i avisene at Nils Magne Knutsen hadde mottatt Tromsø kommunes kulturpris for 2002. Det er ikke ofte en universitetsmann er påtenkt i slike tilfeller (Lene Marlin har fått prisen før), men den utadrettete virksomhet Nils Magne Knutsen hele tiden har representert er da også et særtilfelle. […] [Han] ble ansatt som stipendiat i nordisk litteratur ved Universitetet i Tromsø i 1974; senere ble han amanuensis og førsteamanuensis. 12. februar 2003 fyller han 60 år. I den forbindelse ville vi gjerne vie et særnummer av Nordlit, fakultetets eget litteraturtidskrift, til ham. Førsteinnbydelsen til å skrive i festskriftet gikk ut i februar 2002, og etter kort tid hadde vi så mange navn på lista at vi måtte slutte å spørre flere. Det var mange som ville hylle Nils Magne Knutsen, med en fagartikkel eller med en personlig hilsen. Første del av festskriftet består i tråd med dette av personlige hilsener, mens andre del inneholder artikler om emner som vi tror Nils Magne vil være interessert i. På vegne av redaksjonen, kolleger og venner: Henning Howlid Wærp. Vi ønsker god lesning.
Published: 2003-08-18

Articles