‹Former for flukt›

En lesning av Oddmund Hagens 90-tallsprosa

  • Liv Lundberg Academy of Art, University of Tromsø
Emneord (Nøkkelord): Oddmund Hagen

Sammendrag

Mitt utgangspunkt her er Oddmund Hagens bok nr. 14, Flukt (2002) som har genrebestemmelsen novelle. Sitatet "berre i flukt finst det redning" er bokas innledende motto og uttrykker en gedigen påstand; innlysende sann på ene siden (en overmakt må man flykte fra for ikke å bli knust), på andre siden høyst diskutabel (noen ganger bør man ta kampen opp for ikke å bli drevet på flukt for resten av livet). En flukt kan sikkert føre til redning, men også til fortapelse. Uansett vil jeg anta at Oddmund Hagens bok kommer til å nærme seg fluktens vesen - eller dens uvesen - med en undersøkende holdning, og illustrere dette vesen med ulike fluktsituasjoner enten de skyldes akutte ytre farer, trusler mot menneskeverd og verdighet, eller mer trivielt er manøvrer for å slippe unna ansvar og forpliktelser.

Publisert
2003-08-01
Hvordan referere
Lundberg, Liv. 2003. «‹Former for flukt›». Nordlit, nr. 13 (august):215–229. https://doi.org/10.7557/13.1954.

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)