Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige i Dag Solstads romanprosa

  • Atle Skaftun
Emneord (Nøkkelord): Dag Solstad, Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige

Sammendrag

Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige er tittelen på en av Dag
Solstads romaner, en roman som vi finner ca. midt i forfatterskapet.
Solstad debuterte i 1965, Forsøk er fra 1984, og Solstads siste kom
høsten 2002. Tittelen er imidlertid sentral i forfatterskapet også på
andre og mer interessante måter.

Publisert
2003-08-01
Hvordan referere
Skaftun, Atle. 2003. «<i>Forsøk På å Beskrive Det ugjennomtrengelige</i> I Dag Solstads Romanprosa». Nordlit, nr. 13 (august):279–294. https://doi.org/10.7557/13.1958.

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)

1 2 > >>