Agora, Forsideillustrasjon: Agora, kunstprosjektet SALT på Sandhornøya i Gildeskål Foto: Martin Losvik 2014
Redigert av Elin Haugdal, Hege Olaussen, Svein Aamold og redaksjon. Fotografi: © Losvik, Martin. 2014. Kunstprosjektet Agora-Sauna. Sandhornøya i Gildeskål: SALT.

 

Nordlit 36 er et festskrift for professor Ingebjørg Hage. 16 forskere har bidratt med artikler om bygninger og arkitekter, forskning og bevaring, og arkitektur som ramme om liv og kult. Elin Haugdal skriver 4. januar 2016: «16 norske og svenske forskere har bidratt med artikler om bygninger og arkitekter, forskning og bevaring, og arkitektur som ramme om liv og kult. Det er godt illustrerte artikler om bl.a. Ekebergparken—landskap og demokrati, Hesteskoblokka i Hammerfest, ‹hus som har kommet i knestående› og relikivet i Torsken kirke.»
Publisert: 2015-12-10

Forord og annet redaksjonelt

Artikler