Agora, Forsideillustrasjon: Agora, kunstprosjektet SALT på Sandhornøya i Gildeskål Foto: Martin Losvik 2014

- spesialnummer av tidsskriftet Nordlit og et festskrift for professor Ingebjørg Hage. 16 forskere har bidratt med artikler om bygninger og arkitekter, forskning og bevaring, og arkitektur som ramme om liv og kult.

Publisert: 2015-12-10

Forord og annet redaksjonelt

Artikler