Associations between annual and seasonal variations in body mass and reproductive success and blood biochemical parameters in semi-domesticated reindeer

Authors

  • Ingrid H. Holmøy Norwegian School of Veterinary Science, Department of Production Animal Clinical Sciences, PO Box 8146 Dep., N-0033 Oslo, Norway.
  • Øystein Holand Norwegian University of Life Sciences (UMB), Department of Animal and Aquacultural Sciences, Box 5025, N-1430 Ås, Norway.
  • Stein I. Thoresen Norwegian School of Veterinary Science, Department of Basic Sciences and Aquatic Medicine, PO Box 8146, Dep., N-0033 Oslo, Norway.
  • Ellen Dahl Norwegian School of Veterinary Science, Department of Production Animal Clinical Sciences, PO Box 8146 Dep., N-0033 Oslo, Norway.
  • Erik Ropstad Norwegian School of Veterinary Science, Department of Production Animal Clinical Sciences, PO Box 8146 Dep., N-0033 Oslo, Norway.

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.29.1.210

Keywords:

body condition, calf survival, luteal function, nutritional status, pasture condition, Rangifer

Abstract

The main objective of the study was to follow reproductive performance and blood biochemical parameters associated with fat and carbohydrate metabolism in a herd of free-ranging, semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus) over a two-year period, with extreme between-year variation in forage availability. The effects of climatic factors on reindeer reproductive performance were investigated by analysing whether time of onset of luteal function in autumn and calf survival were associated with changes in body mass and weather conditions, such as snow depth, precipitation, and temperature. Considerable between-year variation in the onset of luteal activity was found. In 1997, 4.2% of the female reindeer were either cycling or pregnant in the second week of October, whilst in 1998, in the same week, 100% were cycling or pregnant. Although energy balance was important for timing of the onset of luteal activity, delayed conception had no apparent effect on calf survival. The results indicated that maternal body mass (BM) in spring was of primary importance for calf survival, and the productivity of the herd. Since climatic factors influence the availability of forage, and hence female BM, it also has an indirect impact on calf survival. Females with low BM demonstrated greater seasonal variation in BM than heavier females. Plasma concentrations of free fatty acids and β-hydroxy butyric acid responded to changes in forage availability, but the initial condition of the reindeer and their fat reserves also seemed to have a major influence on these parameters.

Abstract in Norwegian / Sammendrag:

Sammenheng mellom års- og sesongvariasjon i kroppsvekt og henholdsvis reproduksjonssuksess og biokjemiske blodparametre hos tamrein

Hovedformålet med studien var å følge reproduksjonen og blodparametre knyttet til fett og karbohydratmetabolismen hos en tamreinflokk (Rangifer tarandus tarandus) gjennom en toårs periode med stor årlig variasjon i næringstilgang. Effekten av klima på reinens reproduksjonssuksess ble undersøkt ved å analysere om værdata som snødybde, nedbørsmengde og temperatur og forandringer i vekt hadde innvirkning på igangsetting av lutealfunksjonen hos simlene og på kalvenes overlevingsevne gjennom sommeren. Det ble funnet en betydelig forskjell mellom år når det gjaldt igangsetting av lutealfunksjon. I oktober 1997, var kun 4,2% av simlene drektige eller i lutealfasen av brunstsyklusen mens i den samme uken i 1998 var alle dyrene drektige eller i brunstens lutealfase. Selv om energibalanse var viktig for igangsetting av lutealfunksjonen, hadde forsinkelse i drektighetene ingen innflytelse på kalveoverlevelsen. Resultatene våre indikerte at simlenes vårvekt var av størst betydning for kalveoverlevelsen, og dermed også for produktiviteten til flokken. Siden de til enhver tid gjeldene værforhold påvirket tilgangen av fôr, påvirket dette også simlenes vekt med en indirekte effekt på kalveoverlevelsen. Simler med lav levendevekt viste større sesongvariasjon i vekt enn tyngre simler. Plasmakonsentrasjonen av frie fettsyrer, β-hydroxy-smørsyre forandret seg i takt med beitegrunnlaget, men den initiale kondisjonen og fettreservene hos simlene syntes også å påvirke disse parametrene.

Downloads

Published

2009-12-03

How to Cite

Holmøy, I. H., Holand, Øystein, Thoresen, S. I., Dahl, E., & Ropstad, E. (2009). Associations between annual and seasonal variations in body mass and reproductive success and blood biochemical parameters in semi-domesticated reindeer. Rangifer, 29(1), 51–61. https://doi.org/10.7557/2.29.1.210

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2