Author Details

Christensson, Jakob, Lunds universitet, Sweden

 • Vol 2 (2005) - Front matter / Editorial
  [Table of Contents]
  Details  PDF
 • Vol 2 (2005) - Front matter / Editorial
  Inledning
  Details  PDF
 • Vol 2 (2005) - Dissertations
  Anne-Christine Lindvall, Bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869, Linköping 2004. (205 s.)
  Details  PDF
 • Vol 2 (2005) - Literature
  Norden och Europa 1700–1830. Synvinklar på ömsesidigt kulturellt inflytande. Rapport från en konferens i Reykjavik 14 –15 juni 2002. Redaktör Svavar Sigmundsson. Reykjavik, 2004 (199 s.)
  Details  PDF
 • Vol 2 (2005) - Literature
  Media and Political Culture in the Eighteenth Century. Redaktör Marie-Christine Skuncke, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Academien, Stockholm, 2005 (132 s.)
  Details  PDF
 • Vol 2 (2005) - Literature
  Christopher Tärnströms journal. En resa mellan Europa och Sydostasien år 1746. Kommenterad och bearbetad av Kristina Söderpalm, IK Foundation & Company, London-Whitby 2005, (263 s. Ill.)
  Details  PDF
 • Vol 2 (2005) - Contributors / Back matter
  Anvisningar för artikelförfattare
  Details  PDF
 • Vol 1 (2004) - Front matter / Editorial
  [Table of Contents]
  Details  PDF
 • Vol 1 (2004) - Contributors / Back matter
  Anvisningar för artikelförfattare
  Details  PDF