Author Details

Ilmakunnas, Johanna, Helsinki, Finland

 • Vol 7 (2010) - Literature
  Gudrun Andersson, Stadens dignitärer: den lokala elitens status och maktmanifestation i Arboga 1650–1770 (Stockholm: Atlantis, 2009). 385 s.
  Details  PDF
 • Vol 10 (2013) - Dissertations
  Riitta Koskinen, Kartanot ja virkatalot Turun kaupunginarkkitehti Christian Friedrich Schröderin tuotannossa (Turku: Turun yliopisto, 2012). 445 s.
  Details  PDF
 • Vol 10 (2013) - Dissertations
  Riitta Koskinen, Suomalainen kartano: Kustavilaisen ajan säätyläiselämää (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013). 232 s.
  Details  PDF
 • Vol 11 (2014) - Literature
  Bo Vahlne, Frihetstidens inredningar på Stockholms slott: om bekvämlighetens och skönhetens nivåer (Stockholm: Balkong förlag, 2012). 597 s.
  Details  PDF