Livskvalitet for personer med demenssykdom – sett i et livsløpsperspektiv - En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger

Forfattere

  • Signe Tretteteig Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse.
  • Kirsten Thorsen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Høgskolen i Buskerud.

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2226

Emneord (Nøkkelord):

Demens, demenssykdom, livskvalitet, livsløpsperspektiv, omsorgsbolig

Sammendrag

Artikkelen bygger på en undersøkelse om hva som oppleves som god livskvalitet for personer med demenssykdom under sykdomsforløpet, basert på kvalitative intervjuer med pårørende. Studien utvider livskvalitetsbegrepet ved å anvende et livsløpsperspektiv.  Den viser hvordan personens livserfaringer påvirker mulighetene til å oppleve livskvalitet i omsorgsbolig gjennom sykdomsprosessen. Nære familierelasjoner er særlig betydningsfulle for livskvaliteten for personer med demenssykdom ved flytting til omsorgsbolig, for opplevelse av sammenheng i livet, selvbekreftelse og identitetsstøtte. Betydningen av livskvalitetsaspekter forbundet med tidligere liv endrer seg etter hvert som demenssykdommen utvikler seg. I en sen fase av demenssykdommen ser det ut til at opplevelsen av livskvalitet i større grad enn før handler om personalets og andre nære omsorgspersoners evne til å gi trygghet og omsorg, og tidligere livskvalitetsaspekter trer i bakgrunnen. At personalet anvender livshistorisk kunnskap er sentralt for at beboerne skal få individuelt tilrettelagt livsinnhold, aktiviteter og omsorg som fremmer livskvalitet.

 

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

30.01.2012

Hvordan referere

Tretteteig, S., & Thorsen, K. (2012). Livskvalitet for personer med demenssykdom – sett i et livsløpsperspektiv - En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(2), 39–61. https://doi.org/10.7557/14.2226

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler