Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen

Forfattere

  • Kari Dyb Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord- Norge, Tromsø og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2227

Emneord (Nøkkelord):

IKT, svangerskaps- og fødselsomsorgen, materiellsemiotikk, teknologiforståelse

Sammendrag

Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene enten som teknologiske eller som organisatoriske. Denne artikkelen viser at det er mer til saken med å forstå utfordringene med bruk av IKT. Med utgangspunkt i en empirisk analyse av hvordan telemedisin både blir brukt og ikke tatt i bruk i svangerskaps- og fødselsomsorgen argumenterer Dyb for hvordan en materiellsemiotisk tilnærming er et godt inntak til å belyse mangfoldet i hva som skjer når ny teknologi blir innført i helsesektoren. Til slutt drøfter hun hvordan en materiellsemiotisk tilnærming dermed også er et godt inntak til refleksjoner omkring helsepolitiske teknologiforståelser

Nedlastinger

Publisert

2012-01-30

Hvordan referere

Dyb, K. (2012). Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7(2), 62–78. https://doi.org/10.7557/14.2227

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler