Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen

Forfattere

  • Kari Dyb Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord- Norge, Tromsø og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2227

Emneord (Nøkkelord):

IKT, svangerskaps- og fødselsomsorgen, materiellsemiotikk, teknologiforståelse

Sammendrag

Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene enten som teknologiske eller som organisatoriske. Denne artikkelen viser at det er mer til saken med å forstå utfordringene med bruk av IKT. Med utgangspunkt i en empirisk analyse av hvordan telemedisin både blir brukt og ikke tatt i bruk i svangerskaps- og fødselsomsorgen argumenterer Dyb for hvordan en materiellsemiotisk tilnærming er et godt inntak til å belyse mangfoldet i hva som skjer når ny teknologi blir innført i helsesektoren. Til slutt drøfter hun hvordan en materiellsemiotisk tilnærming dermed også er et godt inntak til refleksjoner omkring helsepolitiske teknologiforståelser

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

30.01.2012

Hvordan referere

Dyb, K. (2012). Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(2), 62–78. https://doi.org/10.7557/14.2227

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler