Det som sitter i veggene

  • Jan Inge Sørbø Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
  • Eva Gjengedal Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, professor II ved Høgskolen i Molde.
  • Else Lykkesle Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde
  • Wigdis Helen Sæther Avdeling for sykepleieutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Emneord (Nøkkelord): Helseteater, rommets betydning, mening, demens, informasjon

Sammendrag

Sammendrag

Rommet ser ut til spille en viktig rolle når man informerer om helse. Et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolene Sør-Trøndelag, Molde og Volda har invitert en gruppe pårørende til mennesker med demens til teaterforestillinger som berører demens-sykdom og pårørendes situasjon. Informantene gir uttrykk for at opplevelsene av disse forestillingene oppleves sterkere og annerledes enn informasjon i et nøytralt rom på sykehuset, og gir en sterkere opplevelse av gjenkjennelse, berøring  og bygningene kan ha på for formidling, og hva opplevelsen av mening, gjennom kunsten, han ha å si for pårørende i en krevende situasjon. Hva slags kunnskap og mening er materialisert i et sykehus, og hva ligger i en teaterbygning?

Publisert
2013-06-12
Hvordan referere
SørbøJ. I., GjengedalE., LykkesleE., & SætherW. H. (2013). Det som sitter i veggene. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 9(1), 95-104. https://doi.org/10.7557/14.2567
Seksjon
Fagfellevurderte essays