Nyutdannet sykepleier, - forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen

Forfattere

  • Liv Karin Bjerkvik OsloMet-Storbyuniversitetet
  • Christine Tschudi-Madsen OsloMet-Storbyuniversitetet
  • Berit Taraldsen Valeberg OsloMet-Storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.5744

Emneord (Nøkkelord):

nyutdannet, sykepleier, forventninger, overgang, yrkesrolle

Sammendrag

Studiens hensikt er å utforske forventninger til yrkesrollen, og hvordan nyutdannede erfarer den første tiden som sykepleier. Studien har et deskriptivt retrospektivt design. Metoden er en spørreundersøkelse, og utvalget (N=129) er 36% av uteksaminerte sykepleiere fra et sørnorsk universitet våren 2017. De nyutdannede gledet seg til å begynne å arbeide, men gruet seg for ansvaret som sykepleier og for manglende kompetanse. Den første tiden som yrkesaktiv var preget av redsel for utilstrekkelighet og stor arbeidsbelastning, som korrelerte med lite kjennskap til rutiner og sykdomsrelaterte problemstillinger, utfordringer i klinisk vurdering, lite tilbakemelding og usikkerhet for andres vurdering. Flertallet fikk tidlig selvstendig ansvar, men begrenset opplæring. Studien bekrefter at nyutdannede er lite forberedt på yrkesrollens sammensatte arbeidshverdag, at mentorordninger for nyutdannede bør styrkes, og at utdanningen i større grad bør vektlegge øvelse i selvstendig faglig vurdering. Overgangen til yrkesrollen er fortsatt utfordrende og understreker et behov for mer kunnskap om tiltak som kan endre dette.

Forfatterbiografier

Liv Karin Bjerkvik, OsloMet-Storbyuniversitetet

Universitetslektor, Fakultetet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Christine Tschudi-Madsen, OsloMet-Storbyuniversitetet

Førstelektor, Fakultetet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Berit Taraldsen Valeberg, OsloMet-Storbyuniversitetet

Professor, Fakultetet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Referanser

Benner, P. Tanner, C. & Chesla, C. (1996). Expertise in Nursing Practice: Caring, Clinical Judgement, and Ethics. 2009-03-16 [Revidert nettutgave]. Springer Publishing company ProQuest Ebook Central - Reader (oslomet.no)

Bennet, L.L., Grimsley, A., Grimsley, L. & Rodd, J. (2017). The Gap between Nursing Education and clinical Skills. The ABNF Journal, the official journal of the Association of Black Nursing faculty INC. 28(4), 96-102. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=125885622&site=ehost-live&scope=site

Bjerknes, M.S. & Bjørk, I.T. (2012). Entry into Nursing: An Ethnographical Study of Newly Qualified Nurses taking on the nursing role in a Hospital setting. Nursing Research and Practice 12, 1-7. http://dx.doi.org./1155/2012/690348

Bjerkvik, L.K. (1997). Den nyutdannede sykepleier, en beskrivende studie av behovet for faglig kompetanse og tilhørighet. (Publikasjonsserie 4/1998) Universitetet i Oslo.

Bjerkvik L.K. & Valeberg, B.T. (2021). Forberedt for yrkesrollen? – egenvurdert kompetanse blant nyutdannede sykepleiere. Nordisk Sygeplejeforskning, Universitetsforlaget (11), nr. 3, s. 221-234. http://doi.org./10.18261/issn.1892-2686-2021-03-05

Craft, J., Christensen, M., Wirihana, L., Bakon, S., Barr, J. & Tsai, L. (2017). An integrative review of absenteeism in newly graduated nurses. Nursing Management, 24(7), 37-42. http://doi.org/10.7748/nm.2017.e1587

Duchscher, J.E.B. (2009). Transition shock: the initial stages of role adaption for newly Registered Nurses. Journal of Advanced Nursing 65(5), 1103-1113. http://doi.org./10.1011/j.1365-2648.2008.04898.x

Edwards, D., Hawker, C., Carrier, J. & Rees, C. (2015). A systematic review of the effectiveness of strategies and interventions to improve the transition from student to newly qualified nurse. International Journal of Nursing Studies, 52(7), 1254-1268. http://dx.doi.org./10.1016/j.ijnurstu.2015.03.007

Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanningen. (2008). (FOR-2015-07-13-896). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2008-01-25-128

Halpin, Y., Terry, L.M. & Curzio, J. (2017). A longitudinal, mixed method investigation of newly qualified nurses’ workplace stressors and stress experiences during transition. Journal of Advanced Nursing, 73(11), 2577-2586. https://doi.org./10.1011/jan.13344

Hegney, D., Chamberlain, D., Harvey, C., Sobolewska, A., Knight, B. & Garrahy, A. (2019). From incomer to insider: The development of the TRANSPECmodel- A systematic review of factors influencing the effective rapid and early career transition. PLOS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216121

Higgins, G., Spencer, R. & Kane, R. (2010). A systematic review of the experiences and perceptions of the newly qualified nurse in the United Kingdom. Nurse Education Today, 30(6), 499-508. http://dx.doi.org./10.1016/j.nedt.2009.10.017

Holland, K., Roxburgh, M., Johnson, M., Topping, K., Watson, R., Lauder, W. & Porter, M. (2010). Fitness for practice in nursing and midwifery education in Scotland, United Kingdom. Journal of Clinical Nursing, 19, 461-469. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03056.x

Hussein, R., Everett, B., Ramjan, L. M., Hu, W. & Salamonson, Y. (2017). New graduate nurses’ experiences in a clinical spesiality: a follow up study of newcommers perceptions of transitional support. BMC Nursing, 16:42. http://dx.doi.org/10.1186/s12912-017-0236-0

IBM/International Business Machines Corporation. SPSS Statistics version 26. https://www.ibm.com

Kramer, M. (1974). Reality Shock. Why nurses leave nursing. Mosby Company.

Kramer, M. & Schmalenberg, C. (1979). Coping with reality shock, the voices of experience. Nursing Resources, Wakefield, Mass. Coping with reality shock (1979 edition) | Open Library

Kramer, M., Brewer, B.B. & Maguire, P. (2011). Impact on Healthy Work Environment on New Graduate Nurses’ Environmental Reality Shock. Western Journal of Nursing Research 35(3), 348-383. http://dx.doi.org/10.1177/01939459

Kumeran. S. & Carney, M. (2014). Role transition from student nurse to staff nurse: Facilitating the transition period. Nurse Education in Practice, (14), 605-611. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2014.06.002

Kuokkanen, L., Leino-Kilpi, H., Numminen, O., Isoaho, H., Flinkman, M. & Meretoja, R. (2016). Newly graduated nurses’ empowerment regarding professional competence and other work-related factors. BMC/BioMed Central Nursing, 15:22. https://doi.org./1186/s12912-016-0143-9

Murrey, M., Sundin, D. & Cope, V. (2019). Benner’s model and Duchescher’s theory: Providing the framework for understanding new graduate nurses’ transition to practice. Nurse Education in Practice, (34), 199-203. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2018.12.003

Odland, L-H., Sneltvedt, T. & Sørlie, V. (2014). Responsible but unprepared: Experiences of newly educated nurses in hospital care. Nurse Education in Practice, 14, 538-543. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2014.05.005

Ortiz J. (2016). New graduate nurses' experiences about lack of professional confidence. Nurse Education in Practice, (19), 19-24. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2016.04.001

Parker, V., Giles, M., Lanty, G. & McMillan, M. (2014). New graduate nurses’ experiences in their first year of practice. Nurse Education in Practice, (34), 150-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2012.07.003

Pasila, K., Elo, S. & Kääriäinen, M. (2017). Newly graduated nurses’ orientation experiences: A systematic review of qualitative studies. International Journal of Nursing Studies, 71, 17-27. http://dx.doi.org./10.1016/j.ijnurstu.201702.021

Polit D.F. & Beck C.T. (2018). Essentials of Nursing Research. Kap. 4,9-10,14,16. Appraising Evidence for Nursing Practice. 9.utg.. Wolters Kluwer.

Skjøstad, O. (2017). Økt behov for sykepleiere i årene som kommer. Statistisk sentralbyrå/SSB. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/okt-behov-for-sykepleiere-i-arene-som-kommer

Solli, H. (2009). Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse. Sykepleien forskning, 1 (4), 52-60. https://sykepleien.no/forskning/2009/04

ten Hoeve, Y., Kunnen, S., Brouwer, J. & Roodbol, P.F. (2018). The voice of nurses. Novice nurses’ first experiences in a clinical setting. A longitudinal diary study. Journal of Clinical Nursing, 27(4), 1612-1626. http://dx.doi.org/10.1111/jocn.14307

Thrysoe, L., Hounsgaard, L., Dohn, N. B. & Wagner, L. (2011). Expectations of becoming a nurse and experiences on being a nurse. Nordic Journal of Nursing Research, 31(3), 15-19. https://doi.org/10.1177%2F010740831103100304

Universitetet i Oslo, Nettskjema. https:///www.nettskjema.no

Nedlastinger

Publisert

2022-01-27

Hvordan referere

Bjerkvik, L. K., Tschudi-Madsen, C. ., & Valeberg, B. T. (2022). Nyutdannet sykepleier, - forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 18(1). https://doi.org/10.7557/14.5744

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler