Perspektiver på å gå fra praktisk arbeid i klinikken til forsker, og på å forske der en arbeider i praksis

Perspektiver på møte mellom forskning og praktisk arbeid

Forfattere

  • Kristina Areskoug Josefsson VID Vitenskapelige Høgskole og OsloMet-Storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6272

Emneord (Nøkkelord):

Forskere, posisjonalisering, praksisnær forskning

Sammendrag

Praksisnær forskning påvirkes av den kunnskap og forståelse som forskere og den som arbeider i klinisk praksis har om hverandres ståsted.  Gjennom felles forståelse, deling av erfaringer og samskapning kan forskningsprosjekter lede til holdbar forbedring, men det er vanlig at det i stedet er utilstrekkelig kunnskap om hverandres roller og kontekst. For eksempel, hvordan kommer den tenkte forskningsdesignen til å påvirke praksis og hvordan kan gjennomføringen av forskningen i praksis påvirke resultatene av prosjektet? Hva har høyest prioritet – forskningsprosjektet eller det praktiske arbeidet?

På samme måte som vi diskuterer behandlinger og resultater med pasienter og kolleger i klinikken, burde forskningsaktiviteter i klinikken diskuteres.

Forfatterbiografi

Kristina Areskoug Josefsson, VID Vitenskapelige Høgskole og OsloMet-Storbyuniversitetet

Fakultet for Helsefag, VID Vitenskapelige Høgskole

Institutt for Atferdsvitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet

Referanser

Barry, M., de Groot, E., Baggen, Y., Smalbrugge, M., Moolenaar, N., Bartelink, M.-L. E. L., . . . Kluijtmans, M. (2019). Understanding the Broker Role of Clinician–Scientists: A Realist Review on How They Link Research and Practice. Academic Medicine, 94(10), 1589-1598. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002819

Barry, M., Kuijer-Siebelink, W., Niewenhuis, L. A. F. M., & Scherpbier, N. (2020). Professional development arising from multiple-site workplace learning: boundary crossing between the education and clinical contexts. BMC medical education, 20(1), 327-327. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02225-y

Bostwick, J. R. (2012). Success in academia: Tips for balancing clinical and faculty roles. Mental Health Clinician, 1(10), 239-241. doi:10.9740/mhc.n102273

Costley, C., & Abukari, A. (2015). The impact of work-based research projects at postgraduate level. Journal of Work-Applied Management, 7(1), 3-14. https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2015-006

Darwin Holmes, A. G. (2020). Researcher Positionality - A Consideration of Its Influence and Place in Qualitative Research - A New Researcher Guide. Shanlax International Journal of Education, 8(4), 1-10. https://doi.org/10.34293/education.v8i4.3232

de Groot, E., Baggen, Y., Moolenaar, N., Stevens, D., van Tartwijk, J., Damoiseaux, R., & Kluijtmans, M. (2020). Clinician-Scientists in-and-between Research and Practice: How Social Identity Shapes Brokerage. Minerva, 1-15. https://doi.org/10.1007/s11024-020-09420-7

Falk, L. L., Augustin, H., Torén, K., & Magnusson, M. (2019). Doctoral students' perceived working environment, obstacles and opportunities at a Swedish medical faculty: a qualitative study. BMC Med Educ, 19(1), 250. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1684-x

Hay-Smith, E. J. C., Brown, M., Anderson, L., & Treharne, G. J. (2016). Once a clinician, always a clinician: a systematic review to develop a typology of clinician-researcher dual-role experiences in health research with patient-participants. BMC Med Res Methodol, 16, 95. https://doi.org/10.1186/s12874-016-0203-6

Katzka, D. A. (2017). How to Balance Clinical Work and Research in the Current Era of Academic Medicine. Gastroenterology, 153(5), 1177-1180. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.09.024

Morgan, D. L. (2014). Pragmatism as a Paradigm for Social Research. Qualitative Inquiry, 20(8), 1045-1053. https://doi.org/10.1177/1077800413513733

Newington, L., Wells, M., Adonis, A., Bolton, L., Bolton Saghdaoui, L., Coffey, M., . . . Alexander, C. M. (2021). A qualitative systematic review and thematic synthesis exploring the impacts of clinical academic activity by healthcare professionals outside medicine. BMC Health Services Research, 21(1), 400. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06354-y

Prøitz, T. S. (2020). Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje rom. Pedagogisk forskning i Sverige, 25(4), 79-82. https://doi.org/10.15626/pfs25.04.04

Røiseland, A., & Lo, C. (2019). Samskaping – nyttig begrep for norske forskere og praktikere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 35(1), 51-58. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2019-01-03

van Oostveen, C. J., Goedhart, N. S., Francke, A. L., & Vermeulen, H. (2017). Combining clinical practice and academic work in nursing: A qualitative study about perceived importance, facilitators and barriers regarding clinical academic careers for nurses in university hospitals. Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4973-4984. https://doi.org/10.1111/jocn.13996

Yohalem, N., & Tseng, V. (2015). Commentary: Moving From Practice to Research, and Back. Applied Developmental Science, 19(2), 117-120. d https://doi.org/10.1080/10888691.2014.983033

Nedlastinger

Publisert

2021-12-30

Hvordan referere

Areskoug Josefsson, K. (2021). Perspektiver på å gå fra praktisk arbeid i klinikken til forsker, og på å forske der en arbeider i praksis : Perspektiver på møte mellom forskning og praktisk arbeid. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 17(2). https://doi.org/10.7557/14.6272

Mest leste artikler av samme forfatter(e)