Kva skjer i praksisstudiet i somatiske sengeavdelingar?

Forfattere

  • Marit Kvangarsnes Høgskolen i Ålesund
  • Berit Hagen Høgskolen i Ålesund
  • Grete Fylling Høgskolen i Ålesund

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.809

Emneord (Nøkkelord):

sjukepleiarutdanning, praksisstudiet, læring

Sammendrag

Hensikta er å tilføre kunnskap om sjukepleiarstudentar si læring i praksisstudiet i somatiske sengeavdelingar. Forskingsspørsmåla er: Korleis lærer studentane ulike sjukepleiarfunksjonar?, Korleis samhandlar student og praksisrettleiar om læring? Observasjonar av sjukepleiarstudentar og intervju med studentar og praksisrettleiar er nytta for å samle det empiriske materialet. Studien viste at hjelperolla, den diagnostiske og overvakande funksjonen og den administrerande funksjonen til medisinsk behandling er tydelegast i materialet. Hjelperolla og samhandlinga med pasientane blir av studentane framheva som særleg verdfulle og synest å ha stor betyding for utviklinga av sjukepleiaridentitet. Rettleiing bidrar til at studentane tileignar seg avdelinga sitt repertoar.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Kvangarsnes, M., Hagen, B., & Fylling, G. (2010). Kva skjer i praksisstudiet i somatiske sengeavdelingar?. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 56–71. https://doi.org/10.7557/14.809

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler