Vol 10, Nr 2 (2014)

Innholdsfortegnelse

Leder

Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis
Gabriele Kitzmüller
PDF
1-3

Fagfellevurderte artikler

Margunn Rommetveit, Anita Tollefsen
PDF
4-18
Frode Dragsten, Erik Søndenaa
PDF
19-32
Elfrid Margrete Aarseth, Maria Stylianou Korsnes, Ingun Dina Ulstein, Inger-Marie Tjernæs, Bodil A. Mcpherson
PDF
33-44
Birgitta Haga Gripsrud, Håvard Søiland, Kirsten Lode
PDF
45-61
Helene Hanssen, Rita Sommerseth
PDF
62-75
Astrid Bjørnerheim Hynne, Marit Kvangarsnes
PDF
76-90
Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes, Atle Ødegård
PDF
91-105
Kari Røykenes, Kari Smith, Torill M. B. Larsen
PDF
106-120

Utviklingsarbeider i helsefagene

Turid Møller Olsø, Arve Almvik, Reidun Norvoll
PDF
121-131
Jens Peter Dam Eckardt Jensen
PDF
132-138
Mari Landsverk Hagtvedt, Tine Schauer Eri
PDF
139-150
Christine Tørris, Kari Helen Schøyen, Elin Merete Wiklund
PDF
151-159
Ragnhild Michaelsen, Torill Skrondal, Ingela Thylén
PDF
160-171

Kronikker

Ydmykelsens alvorlige karakter
Marit F. Svindseth
PDF
172-174