Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta – ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar

Forfattere

  • Astrid Bjørnerheim Hynne Høgskulen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning
  • Marit Kvangarsnes Høgskulen i Ålesund, avdeling for helsefag Helse Møre og Romsdal

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.3324

Emneord (Nøkkelord):

Cancer nursing, community health service, competence development, kreftsjukepleie, kommunehelseteneste, kompetanseutvikling

Sammendrag

Learning and competence development in community health service – an interview study of cancer nurses

The number of cancer patients is expected to increase 30% by 2020. To meet the needs of seriously ill and dying cancer patients the community health service must be strengthened. There is little knowledge about the development of competence in the community health service. The aim of this study was to get more knowledge about competence development of cancer nurses.The study has a phenomenological hermeneutical design. Data was based on eight qualitative interviews with cancer nurses. The content of daily work and the cooperation within the community of practice were found to be important. Experience, theoretical knowledge, expectations and attitudes were of importance in their learning, and this is accomplished in cooperation with others through trust, having enough time and responsibility. It will be a challenge to meet the demands to quality and competence in future cancer care. Employing advanced nurse practitioners can be a resource, strengthening quality, improving nursing and innovation.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografier

Astrid Bjørnerheim Hynne, Høgskulen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning

Sjukepleiar, cand.polit., førstelektor, Høgskulen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning

Marit Kvangarsnes, Høgskulen i Ålesund, avdeling for helsefag Helse Møre og Romsdal

Sjukepleiar, dr.polit., professor, Høgskulen i Ålesund, avdeling for helsefag og Helse Møre og Romsdal

Nedlastinger

Publisert

26.01.2015

Hvordan referere

Hynne, A. B., & Kvangarsnes, M. (2015). Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta – ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), 76–90. https://doi.org/10.7557/14.3324

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler